ಬಳಕೆದಾರೆ ಪಾತೆರ:ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯೊ

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

thank you for your greeting --Gyan333 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೩:೫೧, ೨೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ತುಳು ಬರವುಡು ಮಹಾಪ್ರಾಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಬರವುಡು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಪ್ಪುಂಡ Kpbolumbu (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೫೮, ೧೫ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Dear Wikimedian,

We are really glad to inform you that WikiConference India 2023 has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be Strengthening the Bonds.

We also have exciting updates about the Program and Scholarships.

The applications for scholarships and program submissions are already open! You can find the form for scholarship here and for program you can go here.

For more information and regular updates please visit the Conference Meta page. If you have something in mind you can write on talk page.

‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from 11 November 2022, 00:00 IST and the last date to submit is 27 November 2022, 23:59 IST.

Regards

MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೫೫, ೧೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Dear Wikimedian,

Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our Meta Page.

COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships.

Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call

Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೫೧, ೨ ದಸಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team.

Translation request[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Hi. Thank you for your greetings. Sorry to bother you but I would like to ask you whether you could please translate this to Tulu?

Lingua Franca Nova (“Elefen”) is a language designed to be particularly simple, consistent, and easy to learn for international communications. It has a number of positive qualities:
1. It has a limited number of phonemes. It sounds similar to Italian or Spanish.
2. It is phonetically spelled. No child should have to spend years learning irregularities.
3. It has a completely regular grammar, similar to the world’s creoles.
4. It has a limited and completely regular set of productive affixes for routine word derivation.
5. It has well-defined rules for word order, in keeping with many major languages.
6. Its vocabulary is strongly rooted in modern Romance languages. These languages are themselves widespread and influential, plus they have contributed the major part of English vocabulary
7. It is designed to be naturally accepting of Latin and Greek technical neologisms, the de facto “world standard”.
8. It is designed to seem relatively “natural” to those who are familiar with Romance languages, without being any more difficult for others to learn.
We hope you like Elefen!

Thanks for your help. --Caro de Segeda (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೦೮, ೩೦ ಮೇ ೨೦೨೩ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ತುಳು ಓರಿಪುಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಡಿತ ನಮ ಮತ ಸೇರ್ಧ್ ತುಳು ನು ಒರಿಪುಗ ಅಂಚೇನೆ ತುಳು ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುಗ Abhisheksuvarna17 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೨೫, ೨೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

@Abhisheksuvarna17 ಸೊಲ್ಮೆಲು, ತುಳುವೆರೆ ಬಾಸೆತ ಮೋಕೆಗ್ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಒಟ್ಟುಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾನ್ಪುಕಾ. ದಾಲ ಎನ್ನುಜರ್ಂಡ ಇರೆನ ಪೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಲಿಯಾ. ಮುಲ್ಪನೆ ಬರೆಲೆ. -- BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೦೭, ೨೯ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
@BHARATHESHA ALASANDEMAJALU 9741378422 Abhisheksuvarna17 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೧, ೨೯ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[ಉತ್ತರೊ]