ಬಾಕಿಮಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಾಕಿಮಾರ್ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡೊದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೊ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೂಡು, ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ್, ಬರ್ಕೆ, ಪರಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನೊದ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಎದುರು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಧಾನ ಕಂಡೊನು ಬಾಕಿಮಾರ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪದೊತ ಅರ್ಥ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

'ಮಾರ್' ಪಂಡ ಕಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ತೊ. ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾರ್, ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್ದ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾರ್.. ಈ ಅರ್ತೊಡು ಬಾಕಿಮಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬೈದ್‌ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್.

ವಿಶೇಷತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಕಿತಿಮಾರ್, ಬಾಕಿಮಾರ್[೧], ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್‌ಡ್‌ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುದ ಪ್ರಧಾನ ಕಂಡೊನೇ ಈ ಬಾಕಿಮಾರ್. ಕಲ್ಲಿಮಾರ್, ಮಾಲೆಮಾರ್, ಮೂಲೆಮಾರ್, ಮಿತ್ತಮಾರ್, ತಿರ್ತಮಾರ್, ಕಟ್ಟೆಮಾರ್, ಕಡೆಮಾರ್, ಕೊಡಿಮಾರ್ ಈ ರೀತಿದ ಪುದರ್‌ದ ಊರುಲು ಉಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ ಪಂಡ ಕಂಡ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಂಡೊಲೆನ್ ಇಂಚ ಲೆತ್ತೆರ್. ಅವ್ವೇ ಪುದರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಭಾಗೊಗೇ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಕಂಡತ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ನೀರ ಕಂಡ
  • ಪಟ್ಲ ಕಂಡ
  • ಮಜಲ್ ಕಂಡ
  • ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡ
  • ಕುಮೇರಿ ಕಂಡ

ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಕಂಡೊಲು ಉಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಾ ಕಂಡೊಲೆಡ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಂಡ ಪಂಡ ಬಾಕಿಮಾರ್.

ಉಲ್ಲೇಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://web.archive.org/web/20160322135534/http://vijaykarnataka.indiatimes.com/home/languages/tulu/tulu-parampared/articleshow/46851456.cms