ಬಾರ್‌ದ ಮುಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬೈತ ಸೂಡಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಕಟ್ಟುನವು ಬಾರ್ ದ ಮುಡಿ.

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಗಲಸುನ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]