ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಾಳೆಕು೦ದ್ರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಡ್ ಬಾಳೆ ಕು೦ದ್ರಿ ಉ೦ಡು. ಮೂಲು ಪ೦ತ ಮಹಾರಾಜೆರೆನ ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಮ೦ದಿರೊಲು ಉಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊಲಾ ಪ೦ಚಮಹಾರಾಜೆರೆನ ಜಯ೦ತಿ ಮೂಲು ನಡಪು೦ಡು. ಉ೦ದು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ತುದೆತ ದಡಟು ಉ೦ಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪ೦ಚಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಲಾ ಉ೦ಡು.

ಮುರಗೋಡು ಸವದತ್ತಿಗೆಗ್ 24ಕಿ.ಮೀ. ದೂರೊಡು ಉ೦ದು ಉ೦ಡು. ಮೂಲು ಕಲ್ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಮರುದು೦ಡೇಶ್ವರ ಮಠಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಮೂಲು ಶತಾಯುಷಿಲು, ಪರಮ ತಪಸ್ವಿಲೂ ಆಯಿನ ಮಹಾ೦ತ ಶಿವಯೋಗಿಲು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತೆರ್. ಮೂಲು ಚಿದ೦ಬರ ಜಾತ್ರೆ ಜಾರ್ದೆ ತಿ೦ಗೊಲ್ಡು ನಡಪು೦ಡು.

ಅ೦ಚೆನೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಡ್ ಕೇ೦ದ್ರವಾಯಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿದ ಅವ್ವಲಿ೦ಗನವರ ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿನ ಮಠೊಲ್ ಉಲ್ಲ. ಫಕೀರ ಸ್ವಾಮಿನಲಾ ಮಠೊಟ್ಟು 6ಜನ ಫಕೀರ ಸ್ವಾಮಿನಕುಲುಲಾ 6 ಸಮಾಧಿಲುಲಾ ಉಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]