ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಾಸ್ಕೆಟ್‍ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬು

ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ೫ ಜನಕುಲ್ನ ೨ ತಂಡೊಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡೊಡು[೧] ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲು ೧೦ ಫೀಟ್(೩ ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬುಟ್ಟಿಗ್ ಬಾಲ್ನ್‍ ಪಾಡ್ದ್ ಅಂಕೊಲೆನ್ ದೆತೊನ್ವೆರ್. ಜಗತ್ತ್‌ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಪುನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್‍ಲಾ ಒಂಜಿ.

  • ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಸರೀರೊಗು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂಚೆ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು.
  • ಉಂದೆಕ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡುಲಾ ಸಾನ ಉಂಡು.
  • ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲಕುಲುಲಾ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್.
  • ಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬಾರಿ ಬೆರಿಸಹಾಯೊ ಕೊರ್ಪೆರ್

ಗೊಬ್ಬುದ ರೀತಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆವುನಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೊಬ್ಬುನ ಮೈದಾನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
  1. https://www.breakthroughbasketball.com/basics/basics.html