ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Gomateshwara-side

ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ವೇಣೂರು, ಕಾರ್ಲ(ಕಾರ್ಕಳ), ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಮುಟ್ಟದ ಬೆಳಗುಳ ಬೆಟ್ಟ - ಇಂಚ ಐನ್ ಮೈಟ್ಟ್ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರೊದ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹೊಲು ಉಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊಡುಪ್ಪುನ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹೊ ಇಂಚಿಪೊದವು. ೧೯೬೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗೊಲುಡು ಉಂದೆತ್ತ ಕೆತ್ತನೆದ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾದ್ ೧೯೭೩ ದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಂಡ್. ಜೈನೆರೆನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷೆ ಆಯಿನ ೨೪ ತೀರ್ಥಂಕರೆರೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಬರ್ಪುಜೆ. ಆಂಡ ಆಯನ ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯೊಡ್ದಾತ್ರ ಜೈನೆರೆಂದತ್ತ್ ಭಾರತೊದ ಮಾತ ಜನಮಾನಿಲು ಬಾಹುಬಲಿಗ್ ಎತ್ತರೊದ ಸ್ಥಾನೊ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಜೈನೆರೆಗ್ ೨೪ ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮೊಕ್ಲೆಡ ಆದಿತೀರ್ಥಂಕರೆ ಆಯಿಂಚಿ ವೃಷಭನ ಇರ್ವೆರ್ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಭರತೆ. ಎಲ್ಯಾಯೆ ಬಾಹುಬಲಿ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಬಾಹುಬಲಿ ೫೮ ಪಜ್ಜೆ ಇತ್ತ್ ಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊದವು ೫೨ ಪಜ್ಜೆ ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊದ ವಿಗ್ರಹೊನು ಬಯೊಟೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ ಖನಿಜದ ಪಟ್ಟಿಲು ಬೆರಸೊಂದುಪ್ಪುನ ಸೀಣೆ ಜಾತಿದ ಗಟ್ಟಿ ಕರ್ಗಲ್ಲ್ ಡ್ ಕೆತ್ತ್ ದೆರ್.

ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹೊಲೆಗ್ ಲಾ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥ ಕ್ರಿ.ಶ.೮ನೇ ಶತಮಾನೊಡಿತ್ತಿನ ಜಿನಸೇನಾಚರ್ಯೆರೆನ 'ಮಹಾಪುರಾಣ' ಗ್ರಂಥೊದ ೩೬ನೇ ಸರ್ಗೊಡು ಕೊರ್ತಿನ ವಿವರೊಲು.

ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆಗ್ ಕಾರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಹುಬಲಿ ಆರಾಧನೆತಾ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]