ಬಿಹಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ನಮ ದೇಸೊದ ನಕ್ಷೆ. ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯೊನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ತೋಜಾದೆರ್
ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯೊದ ನಕ್ಷೆ. ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯೊದ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ್ಲಾ ತೂವೊಲಿ

ಬಿಹಾರ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ. ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ೩ನೇ ಸ್ತಾನ ಬುಕ್ಕ ಇಸ್ತೀರ್ಣೊಡು ೧೨ನೇ ಸ್ತಾನೊಡು ಉಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾ. ಬಿಹಾರದ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಪ.ಬಂಗಾಳ ಬುಕ್ಕ ತೆಂಕಾಯಿಡ್ ಝಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯೊಲು ಉಲ್ಲ. ಅತ್ತಂದೆ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ನೇಪಾಳ ದೇಸೊ ಉಂಡು. ಬಿಹಾರದ ಅಧೀಕೃತ ಬಾಸೆ ಹಿಂದಿ ಆಂಡಲಾ ಬಿಹಾರಿ, ಮೈಥಿಲಿ, ಮಾಗಧಿ ಬುಕ್ಕ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರೊಗು ಬುಕ್ಕ ಬರೆವರ ಗಲಸುವೆರ್.

ನಮ ದೇಸೊದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸೊಡು ಬಿಹಾರಗು ಮಾಮಲ ಸ್ತಾನೊ ಉಂಡು. ನಮ ದೇಸೊದ ಸುರುತ ರಾಜವಂಸೊ ಆಯಿನ ಮೌರ್ಯ ರಾಜವಂಸೊ ಪುಟ್ಟುದು ದೇಸೊರ್ಮೆ ಬುಳೆಯಿನ ಉಂದುವೇ ರಾಜ್ಯೊಡು. ಈ ರಾಜವಂಸೊದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಂಡ್. ಉಂದುವೇ ಬಿಹಾರದ ಇತ್ತೆದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾ ಆದುಂಡು. ನಮ ದೇಸೊಡ್ದು ಎಚ್ಚ ಪರದೇಸೊಡು ಪ್ರಚಾರ ಇಪ್ಪುನ, ಎಚ್ಚ ಜನಕುಲು ಅನುಸರಿಸಾವುನ ಧರ್ಮವಾಯಿನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೊ, ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯೊಡು ಪುಟ್ಟಿಂಡ್.

ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯೊ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೊದ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ್. ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಓಲು ತೂಂಡಲಾ ಬೌದ್ಧೆರೆನ ವಿಹಾರೊ(ಬುದ್ಧ ಮಂದಿರೊ)ಲು ತೂವರ ಸಿಕ್ಕುವ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಪುದರ್ ಬಿಹಾರ ಪಂದ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಿಹಾರ&oldid=159970"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು