ಬೆಂಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೆಂಡೆ

ಬೆಂಡೆ ಕಾಯಿ ಪಂಡ ಕಜಿಪುತ ಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆ ಕಾಯಿದ ದಯಿಟ್ ಪೂ ಬುಳೆದ್ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ತರಕಾರಿ ಆದ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಲೇಡಿಸ್ ಫಿಂಗರ್, ಹಿಂದಿಡ್ ಬಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಂಬೊ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಉಂದೆತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ ಅಬೆಲ್‍ಮಾಸ್ಕಸ್ /ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಂಟಸ್. ಈ ತರಕಾರಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್. ಬೆಂಡೆದ ಸಾರು, ಸುಕ್ಕಾ, ಪಲ್ಯ, ಬಜೆ, ಪೋಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಲೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಉಂದು ಆರೋಗ್ಯಗು ಎಡ್ಡೆ. ಅಂಚೆನೆ ದೇಹೊಗು ನಾರ್‍ದಂಶೊನು ಒದಗಾವುಂಡು ಉಂದೆತ ಬಣ್ಣ ಗಿಳಿಪಚ್ಚೆ. ಈ ತರಕಾರಿದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೀಜೊನು ಅಂಚೆನೆ ಪೆಜ್‍ದ್ ತಿನ್ಪೆರ್. ಈ ತರಕಾರಿ ಪೂರಾ ಕಾಲೂಡು ಬುಲೆವುಂಡು.[೧]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಷೆದ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ - ಲೇಡಿಸ್ ಫಿಂಗರ್
  • ಹಿಂದಿಡ್ - ಬಿಂಡಿ
  • ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ - ಗೂಂಬೊ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್
  • ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ - ಅಬೆಲ್‍ಮಾಸ್ಕಸ್/ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಂಟಸ್
  • ಕನ್ನಡ - ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
  • ಕೊಂಕಣಿ - ಬೆಂಡೊ

ಬೆಂಡೆದ ಮೂಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ಅಂದಾಜಿದ ಲೆಕ್ಕೊ ಬೆಂಡೆದ ಉಗಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಉಷ್ಣವಲಯ ಆದಿತ್ತ್‌ದ್ 1216 ಡ್ದ್ ದುಂಬು ಯುರೋಪ್ ದಕುಲು ಉಂದನ್ ಬುಳೆಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೆಂಡೆ ಉಷ್ಣವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಲಯ ಇಂಚ ರಡ್ದ್ ಜಾಗೆಗ್‍ಲಾ ಹೊಂದೊಂದು ಬುಳೆವುನ ದೈ.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆಂಡೆದ ದಯಿ ಅಂದಾಜಿಡ್ 2 ಮೀ. ಎತ್ತರ ಮುಟ್ಟ ಬುಳೆವುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್‌ದ ಸಮೂಹ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದದ ದಂಡ್ ದಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಈ ದೈತ ದಂಟ್‍ದ್ ಮೆಲ್‍ಡ್ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಮಕ್ಕ್ ದಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೈ ಬುಳೆವೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಇರೆತ ಇಡೆಟ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ದಂಡ್‌ದ ಕೊಡಿಟ್ ಬೆಂಡೆದ ಪೂ ಬುಳೆವುಂಡು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಈ ರೀತಿದ ಪೂ ಬುಳೆಪುನೆಕ್ಕ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈರ್ಮ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬೆಂಡೆದ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಊರುದ ಬೆಂಡೆ
  • ಗಾಟಿ ಬೆಂಡೆ
  • ಕೆಂಪು ಬೆಂಡೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://kannada.boldsky.com/health/wellness/2015/health-benefits-lady-finger-010393.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆಂಡೆ&oldid=163142"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು