ಬೆರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೆರು

ಬೆರು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪ್ರಾಣಿ. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಟ್ ಕಬ್ಬೆಕ್ಕು, ಮರಬೆಕ್ಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್, Toody Cat ಪನ್ಪರ್. ನೆನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Paradoxurus hermaphroditus. ಪುಚ್ಚೆದಂಚ ಉದ್ದ, ಮಸ್ತ್ ಚೌರಿ ಉಪ್ಪುನ ಬೀಲ, ತೂಯರೇ ಒಂತೆ ನಾಯಿದಂಚ ಮೋನೆ ಇಪ್ಪುನ ಬೆರುತ್ತಂಚ ಕಣ್ಣ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ. ತುಳುಟ್ಟು ಬೆರು ಪಂದ್ ಪುದರಂಡ, ಕನ್ನಡೊಡು ಕಬ್ಬೆಕ್ಕು, ಮರಬೆಕ್ಕು ಇಂಚಮಾತ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪುದರ್ದೊಟ್ಟುಗ್ ಪುಚ್ಚೆ ಸೇರ್ದ್ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಉಂದು ಪುಚ್ಚೆದ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಜೀವಿ ಅತ್ತ್. ತೂಯೆರೆ ಮುಂಗುಲಿದೆಲಕ ಇಪ್ಪುನ ಬೆರುತ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು. ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲವೆಟ್ ಚೂರು ಬೊಲ್ದು ರಂಗ್ ಸೇರ್ದ್‌‍ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಗು ತಿರ್ಗುನ ಪ್ರಾಣಿ.

ರೂಪೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತೂಯರ ಪುಚ್ಚೆರ್ದ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲವು, ಎಚ್ಚಾತ್ ಭಾರತೋಡ್ ಇಪ್ಪುನವು ಕಪ್ಪು, ಕಲ ಕಲ ಬಣ್ಣೊಡು ಇಪ್ಪುವ
  • ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಣಿ

ಇಪ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರತ್ತ ಸಂದ್ ಅತ್ತುಡ ಮರತ್ತ ಒಟ್ಟೆಡ್ ಪಟ್ಟ್ ಕಟ್ದ್ ಕುಲ್ಲುನ ಉಂದು, ಎಚ್ಚಾದ್ ಈ೦ದ್‌ದ ಮರಟ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಉಂದು ಈಂದ್‍ದ ಪರ್ಂದ್‍ನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು, ಅರ್ತಿ, ಗೋಲಿ, ದೂಪ, ನೇರೊಲ್, ಪೆಜ, ಬುಗುರಿ ಇಂಚಿನ ತಿನರೆ ಆಪಿನ ಮರತ್ತ ಪರ್೦ದ್ - ಬೀಜೋಲೆನ್ ತಿಂದ್, ದಾಲಾ ತಿಕ್ಕಿಜಿಡ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆ, ಅಂಟ್, ಚಿಗುರು ಪೂರಾ ತಿಂದ್‌ದ್ ಬದುಕುಂಡ್. ಘಟ್ಟದಂಚಿ ಉಂದು ಕಾಪಿದ ತೋಟೊಗು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪು೦ಡು ಪನ್ಪಿನ ದೂರು ಉಂಡು. ಬಾವೊಲಿ, ಕುಂಡಚ್ಚಲೆಕ ಇಡಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಜುಂಬುದು ದಕ್ಕುನ, ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ, ಗೋಂಕುದ ಬೀಜ ತಿನ್ಪುನ ಅಬ್ಬೆಸಲಾ ನೆಕ್ಕ್ ಉಂಡು. ಬೆರುತ್ತ ಕೂಲಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಬೀಜೋನ್ಲ ಉಂದು ತಿನ್ಪು೦ಡ್. ಮರರ್ದ್ ಮರಕ್ಕ್ ಮಂಗಲೆಕ ಲಾಗ್ಯುನ ಮೈಕಟ್ಟ್ ನೆಕ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮರಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜೋಡಿಯಾದ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಂದು ವರ್ಸೊಗು ಮೂಜಿ, ನಾಲ್ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ದೀಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆರು&oldid=163217"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು