ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೊಳ್ಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನಾಸಾದ ಚಿತ್ರೊ: ಇಡೀ ಅವರೋಹಿತ-ಆಕಾಸೊದ ಕೈತಲ್ದ ಪಕ್ಕಿನೋಟ; ಕ್ಷೀರಪತೊದ ನಡುಟೆ ಉಂಡು; ಲೆಕ್ಕೊ ಇದ್ಯಾಂತಿನಾತ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಲೆ ವಿತರಣೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊ(ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ)ಲೆನ್ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣೊಡು ತೋಜಾದ್ಂಡ್. (2MASS LSS chart-NEW Nasa)
ಮಲ್ಲ ಮೆಗೆಲ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಡೊದ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ರಚನೆದ ಪ್ರದೇಸೊ

ಸೂರ್ಯೆಲಾ ಒಂಜಿ ಮದ್ಯಮೊ ಗಾತ್ರೊದ ಮದ್ಯೊ ಪ್ರಾಯೊದ ನಕ್ಷತ್ರೊ. ಆಯನ ಪುಟ್ಟುಲಾ ಮಹಾಸ್ಪೋಟೊಡು ಸುಮಾರು 850ಕೋಟಿ ವರ್ಸೊಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಆತ್ಂಡ್. ಸೌರವ್ಯೂಹಲಾ ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯೊ ಅಂತರೊ ತಾರಾ ಆಣ್ವಿಕ ಮೋಡದ ಗುರುತ್ವೊ ಜರಿನೆಡ್ದ್ 4.6 ಸತಕೋಟಿ ವರ್ಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ (4.568 ಸತಕೋಟಿ ವರ್ಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್) ಜಲ್ಮೊ ಆಂಡ್‍ಂದ್ ಜನಮಾನಿ ತೆರಿತೆರ್(ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರ್ 500ಕೋಟಿ).

ಪೀಟಿಕೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಶ್ವದ ಸ್ರಿಸ್ಟಿ ಸುಮಾರ್ 12 ಡ್ದ್ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತಂಡ 1200-2000 ಕೋಟಿ ವರ್ಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಸುರು ಆದಿಪ್ಪೊಡುಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ತರ್ಕಿಸದೆರ್. ಆಂಡ ಇಂಚಿಪೊದ ಸಂಸೋದನೆಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ನಮೊನ ವಿಶ್ವದ ವಿಕಾಸೊದ ಆರಂಬೊ ಸುಮಾರ್ 13.75 ಬಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತಂಡ 1375± 0.11% ಕೋಟಿ ವರ್ಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಸುರು ಆತ್ಂಡ್ಂದ್ ಪನ್ಪರ್. ದಿಂಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಇಂದೆಕ್ ಎಚ್ಚದ ಸಹಮತೊ ಕೊರ್ತೆರ್. ಆ ಆರಂಬೊದ ಚನೊನು ಮಹಾಸ್ಪೋಟಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮಹಾಸ್ಪೋಟೊದ ಸಮಯೊಡ್ದ್ ಲೆಕ್ಕೊ ಪಾಡ್ಂಡ ನಮೊನ ವಿಶ್ವೊದ ಪಿರಯೊ ಸುಮಾರ್ 1375 (±11%) ಕೋಟಿ ವರ್ಸೊ ಅತ್ತಂಡ 1378 ವರ್ಸೊಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಆ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮೊ ಉಪಕಣ ಪ್ರಭಾಣು, ಫೋಟಾನ್-(ಪ್ರೋಟಾನ್‍ದ ಬಿತ್ತ್‌ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ) ಪುಡಾದ್ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಡ್ ಬಾರೀ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಕೊದಿತ್ 30 ನಿಮಿಸೊಡು ಕೊದಿಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಉಂಡೆಯಾದ್, ಕ್ರಮೇನೊ ಬೆಚ್ಚೊನು ಕಡಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಇಸಾಲ ವಿಶ್ವೊದ ಬುಕ್ಕೊ ಅಯಿಟ್ ದಿಂಜಿದಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊಲೆ ರಚನೆಗ್ ಕಾರಣೊ ಆಂಡ್. ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊಡುಟ್ಲಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರೊಲುಂಡು. ನಮೊ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮೊನ ಸೂರ್ಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಸೌರಮಂಡಲೊ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊಗು ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ಷೀರಪತೊಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ನಮೊನ ಕ್ಷೀರಪತೊ ಪನ್ಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊಡ್ಉ ಸುಮಾರ್ 200ಡ್ದ್ 400 ಸತಕೋಟಿಲೆ ನಡುತ ಸಂಕ್ಯೆದ ನಕ್ಷತ್ರೊಲು ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕೊ ಅವು ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡಲಾ 100 ಸತಕೋಟಿ(ಬಿಲಿಯನ್) ಗ್ರಹಲೆನ್ ಪೊಂದ್‍ಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ಇಂಚನೇಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಕಸ್ಟೊ, ಇಸೇಸವಾದ್ ದೂರೊಡುಪ್ಪುನ ಕಡಮೆ ದ್ರವ್ಯರಾಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರೊಲೆನ್ ಅವಲಂಬಿಸದ್ಂಡ್. [೧] ಸೂರ್ಯನ ತಾನೊ[೨].

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://www.space.com/29270-milky-way-size-larger-than-thought.html
  2. Simon Singh (2005). Big Bang: The Origin of the Universe. Harper Perennial. p. 560.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೊಳ್ಳಿ&oldid=143637"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು