ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಸ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಗ ಪಂಡ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ. ಉಂದೆನ್ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ದ ಕಾರ್ಯಲಯ ಪಂದುದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.