ಭಾಸ್ಕರ ೧

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಭಾಸ್ಕರ (ಕ್ರಿ.ಶ.೬೦೦-೬೮೦) ಇಮ್ಬೆ ಭಾರತದ ಗಣಿತೊಡು ಅ೦ಕಿಲೆನ್ ಕನ್ತಿನ ಮೊದಲೆನೆ ವಿಜ್ನಾನಿ.

ಜೀವನೆದ ವಿಷಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರಾಠಿ ಖಗೂಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನನ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ದು.

ಆಯೆನ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಮಹಾರಾಷ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯತ ಪರಭಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೊರಿ ಪನ್ಪಿನವ್ಲು.

ಆಯೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಗುರುವಾದ್ ಅಯೆಗ್ ವಿಜ್ನಾನದ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಡ್ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.