ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಭೂಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ಭೂಮಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅದ್ಯಯನೊಗು ಭೂವಿಜ್ಙಾನ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಭೂವಿಜ್ಙಾನ ಇನ್ಪಿನ ಶಬ್ದೊಗು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಇಂದ್ ಪುದರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಅರ್ಥ್ ಸಾಯನ್ಸ್ (ಭೂಮಿದ ವಿಜ್ಙಾನ) ಇನ್ಪಿನ ಭೂವಿಜ್ಙಾನೊಗು ನಿಕಟವಾದ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ವಿಷಯಲಾ ಉಂಡು.[೧]

ಭೂವಿಜ್ಙಾನದ ವಿಷಯೊಡು ಭೂಮಿದ ಭೌತಿಕ ರಚನೆ,ಭೂಮಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಕಲ ಖನಿಜ-ಶಿಲಾ ವಸ್ತುಲು, ಭೂಮಿದ ಆದ್ ಪೋಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ, ಆದ್ ಪೋಯಿನ ಜೀವವಿಶೇಷೊಲು, ಜೀವ ವಿಕಾಸ- ವಿನಾಶ, ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು, ಪ್ರಾಚೀನ ಹವಾಗುಣ, ಪರ್ಯಾವರಣ, ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚ ಮಾತಾ ಬಗೆ ಬಗೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯೊಲು ಸೇರುವಾ.ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಗ ಭೂಮಿದ ಪಿದಾಯಿ ಉಂದೇ ಬಗೆತ ಅಧ್ಯಯನು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಲಾ ಭೂವಿಜ್ಙಾನ ಇನ್ಪಿನ ಪದೊನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್: ಉದರ್ಮೆಗ್: ಚಂದ್ರನ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಮಂಗಳನ ಭೂವಿಜ್ಙಾನ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಬಳಕೆ ಉಂಡು.

ಭೂವಿಜ್ಙಾನೊನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಲು ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (ಜನರಲ್ ಜಿಯಾಲಾಜಿ)
 • ಭೂ ಸ್ವರೂಪವಿಜ್ಞಾನ (ಜಿಯೊ ಮಾರ್ಫೋಲಾಜಿ)
 • ರಾಚನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜಿಯಾಲಾಜಿ)
 • ಸ್ಪಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರ (ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಾಫಿ)
 • .ಶಿಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ (ಪೆಟ್ರೊಲಾಜಿ)
 • ಖನಿಜವಿಜ್ಞಾನ (ಮಿನರಾಲಾಜಿ)
 • ಅದುರುಶಿಲಾವಿಜ್ಙಾನ (ಓರ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಜಿ).
 • ಪ್ರಾಚೀನಜೀವವಿಜ್ಞಾನ (ಪೇಲಿಯಂಟೋಲಾಜಿ)
 • ಪ್ರಾಚೀನ ಹವಾಗುಣವಿಜ್ಙಾನ (ಪೇಲಿಯೋ ಕ್ಲೈಮೇಟೋಲಾಜಿ)
 • ಸ್ತರಮಾನವಿಜ್ಞಾನ (ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ)
 • ಭೂಕಂಪ ವಿಜ್ಞಾನ (ಸೀಸ್ಮೋಲಾಜಿ).
 • ಭೂಕಾಲಗಣನಾ ವಿಜ್ಙಾನ (ಜಿಯೊಕ್ರೊನಾಲಾಜಿ)
 • ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (ಮರೈನ್ ಜಿಯಾಲಾಜಿ)
 • ಸಾಗರಶಾಸ್ತ್ರ (ಓಷನೋಗ್ರಾಫಿ).
 • ಜಲಭೂವಿಜ್ಙಾನ (ಹೈಡ್ರೊಜಿಯೊಲಾಜಿ)
 • ಅಂತರ್ಜಲ (ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್) ಇತ್ಯಾದಿ

ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಆರ್ಥಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (ಎಕೊನಾಮಿಕ್ ಜಿಯೊಲಾಜಿ)
 • ಗಣಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (ಮೈನಿಂಗ್ ಜಿಯಾಲಾಜಿ)
 • ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಂ/ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಂ ಜಿಯಾಲಾಜಿ)
 • ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಿಯಾಲಾಜಿ).
 • ಜಲವಿಜ್ಙಾನ (ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿ).
 • ಪರಿಸರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (ಎನ್ವಿರೊಮೆಂಟಲ್ ಜಿಯಾಲಾಜಿ)
 • ರಾಸಾಯನಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (=ಜಿಯೊಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ)ಇತ್ಯಾದಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Geology