ಮಂಜರಾಬಾದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ

ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ -ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕೈತಲ್ದ ಉಂಡು. ಸಕಲೇಶಪುರಡ್ದ್ ೫ ಕಿ.ಮೀ ದೂರಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತ್ ಈ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಉಂಡು. ಉಂದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟಿ ಸಾದಿದ ಮದ್ಯಡ್ ಉಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್[೧] ೧೮ನೇ ಶತಮಾನೂಡು ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ. ಉಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ದ್ ಸುಮಾರ್ ೩೨೪೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರಡ್ ಉಂಡು.ಈ ಕೋಟೆ ಸುಮಾರ್ ೫ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೆಡ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಇಂದೆನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರೊಡು ಕಟ್ಟ್ದೆರ್.ಇಂದೆನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶೈಲಿಡ್ ಕಟ್ಟ್ದೆರ್. ಕೋಟೆದ ಉಲಯಿಡ್ ನೀರ್ದ ಜಾಗೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಜಾಗೆ, ಮೀಪಿನ ಜಾಗೆ ಉಂದು ಮಾತ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Tipu Sultan


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.