ಮಂತ್ ಪುಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಂತ್ ಪುಳಿ

ಮಂತ್ ಪುಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಡ್‍ಡ್ ಬುಳೆವುನ ಒಂಜಿ ಮರ. ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣ ಇಪ್ಪುನ ಪರುಂದು ಈ ಮರಟ್ಟು ಬುಳೆವುಂಡ್. ಈ ಪರ್ಂದ್ ಅಲೆ ತುಳಿಪುನ ಸಾಧೊನ ಆಯಿನ ಮಂತ್‌ದಲೆಕ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಅಯಿಕ್ ಮಂತ್ ಪುಳಿ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡಡ್ ಉಪ್ಪಾಗೆ, ಗಾಂಬೋಜ್, ಕಾಚ್‌ಪುಳಿ, ಕಾಚಂಪುಳಿ, ಪಣಪ್ಪುಳಿ ಅತ್ತ್‌ಂಡ ಉಪ್ಪಗೆ ಪಂದ್ ಪುದರುಂಡು. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಗಾರ್ಸಿನಿಯಾ ಕುಟುಂಬಡ್ ಬರ್ಪುನ ನೇಕ್ ಗಾರ್ಸಿನೀಯಾ ಗಮ್ಮಿಗಟ್ಟ (Garcenia gummi-gutta) ಪನ್ಪುನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರುಂಡು. ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಬಾಸೆಡ್ ಕೋಡಂಪುಳಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಬುಳೆವುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಮರಟ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ೩೫ ಪ್ರಬೇಧೊಲು ಭಾರತೊಡು ಉಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ ಕೇರಳದ ಕಾಡ್‍ಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಸೊಡ್ಲಾ ಉಂದು ಉಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಳೆವುಂಡು. ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ನೆತ್ತ ೧೦ ಪ್ರಬೇದೊಳು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ತೂವರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಂಪಿತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣಡ್ ಉಂದೆನ್ ನಡ್ದ್ ಬುಳೆಪಾವೊಲಿ. ತೂವೆರೆ ಶಂಕೊದ ಆಕಾರದ ಮರ ಉಂದು. ಸಾದಾರ್ಣ ೧೦ ರ್ದ್ ೨೦ ಮೀಟರ್ ಬೆಳೆವುಂಡು. ಕೆಲವು ೩೦ ಮಿ. ಮುಟ್ಟಲಾ ಬುಳೆವುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಆಣ್ ಮರ ಪನ್ಪುನ ವಿದೊ ಉಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಮರಟ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಪೂ ಕೆಂಫು ಮಿಶ್ರ ಆತಿನ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಮಾಯಿಡ್ ಪೂ ಬುಡುಂಡ ನಾಲೈನ್ ತಿಂಗೊಲು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಪರ್ಂದ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ರಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪರುಂದುದ ಮಿತ್ತ್ ಎರ್ತೆ ತಗ್ಗೆಲ್ ಇತ್ತುದ್ ತೂವರೆ ಎಲ್ಯ ಕೆಂಬುಡೆದ ಆಕಾರೋ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪರುಂದುದುಲಾಯಿ ೬-೮ ಬೀಜ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮರಟ್ಟ್ ೧೫ -೨೦ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು.

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪರುಂದುದ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತುದು ನುಂಗಾದ್ ದೀಪೆರ್. ದ.ಕ, ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳಡ್ ಮಾಸದ ಕಜಿಪುಗ್ ಪುಳಿ ಆದ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಸರಿಯಾದ್ ನುಂಗಾಯಿನ ಚೋಲಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹಾಳ್ ಆಪುಜಿ. ಉಪ್ಪು ಸೇರದ್ ಗಾಳಿ ತಾಗಂದಿಲೆಕ ಕಟ್‌ದೀ೦ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪು೦ಡು.

ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು
  • ಜೂವದ ಚರ್ಬಿ ಕರಪುಂಡು
  • ಮಲಬದ್ದತೆ ದೂರ ಮಲ್ಪು೦ಡು
  • ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತೊಂದರೆಗ್
  • ಬಂಜಿದ ಪುರಿಕ್
  • ಕಣ್ಣ್ ಕಿರಂಬುನೆಕ್
  • ಕಾರ್ ಪುಡವುನೆಕ್ ಈ ನೇತ ಪುಳಿ ಮರ್ದ್ ಆದ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]