ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಣಿಪಾಲೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಪಾಕ ಉಲ್ಲ. ೧೯೪೯ಡು ಸುರುಕು ಟಿಎಂಎ ಪೈಕುಲು ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ನ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಸುರುಮಲ್ತೆರ್. ಇಂಚ ಮಣಿಪಾಲದಕ್ಲೆನ ಆಡ್ಪೊಲ್ತೆಡ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಲು ಸುರುವಾಯ. ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲೊಡಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಉಂದು ಭಾರತದ ಸುರುತ್ತ ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಉಂದು ಭಾರತೊಡು ISO 9001-2000 ಪಂಡ್ದ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ದಿನ ಸುರುತ್ತ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾದುಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಲು-

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಣಿಪಾಲ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಣಿಪಾಲ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಣಿಪಾಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಣಿಪಾಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಂಐಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಣಿಪಾಲ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಣಿಪಾಲ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]