ಮದಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮದಕ ಪಂಡ ನೀರ್ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ. ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ. ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಕುಂಟು ದೆಕ್ಕಿಯೆರೆ, ಪಾತ್ರೊಲೆನ್ ದೆಕ್ಕಿಯೆರೆ ಮದಕಗ್ ಪೋವೊಂದಿತತೆರ್.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮದಕ&oldid=134243"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು