ಮದಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮದಕ ಪಂಡ ನೀರ್ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ. ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ. ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಕುಂಟು ದೆಕ್ಕಿಯೆರೆ, ಪಾತ್ರೊಲೆನ್ ದೆಕ್ಕಿಯೆರೆ ಮದಕಗ್ ಪೋವೊಂದಿತತೆರ್

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮದಕ&oldid=58448"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು