ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ-ತೈಲ ಚಿತ್ರೊ

ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಸೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಬಡವರೆನ, ರೋಗಿಲೆನ, ಅನಾಥೆರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟೊಡುಪ್ಪುನಕುಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . 1970ದ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಮೇರ್ ಒರ್ತಿ ಮಾನವತಾ ವಾದಿಯಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೆರ್[೧] ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಒರ್ತಿ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾದ್ ಬಡವೆರೆನ, ನಿರ್ಗತಿಕೆರೆನ, ರೋಗಿಲೆನ, ಅನಾಥೆರೆನ, ಪ್ರಾಯೊದಕುಲೆನ ಪರವಾದ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆನ್ ತೂದು ಮೆರೆಗ್ ವಿಶ್ವದ ಮಾಮಲ್ಲ ನೊಬೆಲ್‌ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ್. HIV/AIDS ಬಾಧಿತೆರೆನ ಸೇವೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಲೆನ ಆರೈಕೆ, ಕ್ಷಯರೋಗಿಲೆನ ಅರೈಕೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್[೨].

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾನ ಬಾಲ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಆಗ್ನೆಸೇ ಗೋನ್‌ಕ್ಸೆ ಬೋಜಕ್ಸಿಯು(ಗೋನ್‌ಕ್ಸೆಪಂಡ ಅಲ್ಬೇನಿಯಾಡ್ "ಗುಲಾಬಿ ಮುಗ್ಗು" ಪಂದರ್ಥ)1910ರಆಗಸ್ಟ್‌ 26 ಡ್ [[ಒಟ್ಟೋಮನ್‌ ಎಂಪೈರ್‌‌ದ ಊಸ್ಕೂಬ್‌ ನಗರೊಡು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್.(ಉಂದೆತ ಇತ್ತೆದ ಪುದರ್ ಸ್ಕೋಪ್ಜೆ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಆಫ್‌ ಮ್ಯಾಸೆಡೋನಿಯ)ದ ರಾಜಧಾನಿ.) ಆಗಸ್ಟ್‌ 26 ಕ್ಕ್ ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತೆರ್ಂಡಲಾ ಮೆರ್ ದೀಕ್ಷಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ 27ನೇ ತಾರೀಕ್‍ನ್ ತನ್ನ "ನಿಜ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ತಾರೀಕ್ಂದ್ ಲೆಕ್ಕೊಗು ದೆತೊಂದೆರ್.[೩]
 • ತೆರೇಸಾ ಅಲ್ಬೇನಿಯಾದ ಸ್ಕೋಡರ್‌‌ದ ನಗರ ವಾಸಿಲಾಯಿನ ನಿಕೊಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾನ ಬೋಜಕ್ಸಿಯು ದಂಪತಿಲೆನ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಡ್ದ್ ಎಲ್ಯಾರ್ .[೪]
 • ಅಲ್ಬೇನಿಯಾದ ರಾಜಕಾರಣೊಡಿತ್ತಿನ ಮೆರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ 1919ಡ್ ತೀರ್ನಗ್ ಮೆರೆಗ್ ಎಣ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ.[೫] ಅಮ್ಮೆರ್ ತೀರಿಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮೆರೆನ್ ರೋಮನ್‌ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್‌ ಚರ್ಚ್‌‌ದ ಅನುಯಾಯಿಯಾದ್ ಬುಳೆಪಾಯೆರ್ [೬].
 • ಮಿಷನರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ ಸೇವಾಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್‌ ಅತ್ತ್ಂಡ ತೆರೇಸಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ ತೆರೇಸಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯಿನ ಗ್ಯ್ರಾಫ್‌ ಕ್ಲೂಕಾಸ್‌ ಬರೆತೆರ್ .ಅಂಚನೆ ತೆರೆಸಾ ತನ್ನ 12ನೇ ವರ್ಸೊ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ತನ್ನ ಒರಿದಿನ ಜೀವನೊನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಾದ್ ದೀವೊಡುಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆರ್ಂದ್.[೭] ತನ್ನ 18ನೇ ವರ್ಸ ಪ್ರಾಯೊಡು ಇಲ್ಲ್ ಬುಡ್ನ ತೆರೇಸಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್‌ ಲೊರೇಟೋ ಮಿಷನರಿನ್ ಸೇರೊಂಡೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆನಾವಡ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಾವಡ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ತೂತಿಜೆರ್.[೮]
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಲಪುನ ಸಲುವಾ್ದ್ ಆಗ್ನೆಸ್‌ ಸುರುಟು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದ ರಾಥ್‌ಫರ್ನ್‌‌ಹ್ಯಾಮ್‌ಡುಪ್ಪುನ ಲೊರೇಟೋ ಆಬ್ಬೀ] ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರೊಂಡೆರ್; ಅಪಗ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್‌ ಲೊರೇಟೋ ಮಿಷನರಿ ಭಾರತೊಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.[೯]
 • ಮೆರ್ 1929ಡ್ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತ್ ‌ದ್ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲ್‍ಡುಪ್ಪುನ ಡಾರ್ಜೀಲಿಂಗ್‌‌ಡ್ ತನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ .[೧೦] ಕ್ರೈಸ್ತ ನನ್‌ ಆದ್ ತನ್ನ ಸುರುತ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ್ ಮೆರ್ 1931ನೆ ಮೇ 24ಕ್ಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದ ಥೇರೇಸೆ ಡಿ ಲಿಸಿಯುಕ್ಸ್‌ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಸ್‌ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆರೇಸಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.[೧೧][೧೨]
 • ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ದಿ ಲೊರೇಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌‌ಡ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೆರ್ 1937 ಮೇ 14ಕ್ಕ್ ವಿಧಿವತ್ತಾದ್ ತನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೆರ್.[೧೩][೧೪]
 • ತೆರೇಸಾ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಡ್ ಸಂತೋಷೊಡು ಇತ್ತೆಂಡಲ, ಕಲ್ಕತ್ತಾಡ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಬಡತನೊನು ತೂದು ಬೇಜಾರಾಪೆರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಲಿತರಾದರಾದರು.[೧೫]

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾನ ಸಾಧನೆದ ಪರಿಚಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಜೀವಿತ ಕಾಲ26 ಆಗಸ್ಟ್‌ 1910ಡ್ದ್ -5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 1997. ಅರೆನ ಸುರುತ ಪುದರ್ಆಗ್ನೆಸೇ ಗೋನ್‌ಕ್ಸೆ ಬೋಜಕ್ಸಿಯು[೧೬].
 • ಮೆರ್ 1950ಡ್ ಮಿಷನರೀಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಾರಿಟಿ ಪನ್ಪಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘೊನು ಭಾರತದ ಕೋಲ್ಕೊತ್ತಾಡ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮಿಷನರೀಷ್‌ ಆಫ್‌ ಚಾರಿಟೀಸ್‌ ಪನ್ಪಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಸುರುಕು ಇಡಿ ಭಾರತೊಡು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕದ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೊಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಥದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೆರ್[೬].
 • ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾಸುಮಾರು 45 ವರ್ಸೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಬಡವರೆನ, ರೋಗಿಲೆನ, ಅನಾಥೆರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟೊಡುಪ್ಪುನಕುಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . 1970ದ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಮೇರ್ ಒರ್ತಿ ಮಾನವತಾ ವಾದಿಯಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೆರ್.
 • ಮೆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಲ್ಕಮ್ ಮುಗ್ಗರಿಜ್‌ ಸಮ್‌ಥಿಂಗ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಗಾಡ್‌ ಕೃತಿನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್ ,ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇ ಕೃತಿತ ಆಧಾರೊದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವೊಂಜೆನ್ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್ . ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಒರ್ತಿ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾದ್ ಬಡವೆರೆನ, ನಿರ್ಗತಿಕೆರೆನ, ರೋಗಿಲೆನ, ಅನಾಥೆರೆನ, ಪ್ರಾಯೊದಕುಲೆನ ಪರವಾದ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆನ್ ತೂದು ಮೆರೆಗ್ ವಿಶ್ವದ ಮಾಮಲ್ಲ ನೊಬೆಲ್‌ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ್.
 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಲ ಮೆರೆಗ್ ದೇಶದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೌರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಯಿನ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಷನರೀಷ್‌ ಆಫ್‌ ಚಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸೇವೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್ .ಉಂದು ಧರ್ಮಶಾಲೆಲು, HIV/AIDS ಬಾಧಿತೆರೆನ ಸೇವೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಲೆನ ಆರೈಕೆ, ಕ್ಷಯರೋಗಿಲೆನ ಅರೈಕೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ಂಡ್.

ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್‌ ಚಾರಿಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೆರ್ ತನ್ನ ಮಿಷನರಿ ಸೇವೆನ್ 1948ಡ್ ಬಡ ಜನಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.

 • ಲೊರೇಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭ್ಯಾಸೊನು ಬುಡ್ದು ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಬೊಕ್ಕ ನೀಲಿ ಕರೆ ಇತ್ತಿನ ಸರಳವಾಯಿನ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ನ್ ತನ್ನ ನಿತ್ಯದ ತುತ್ತೈದ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ(ಪ್ರಜೆಯಾದ್ )ಪಡೆದ್ ಬಡವೆರ್ ಉದ್ಧಾರೊಗುಂದು ಕೇರಿಲೆಗ್ ಪೋಯೆರ್ .[೧೭]
 • ಸುರುಕು ಮೆರ್ ಮೊತಿಜ್‌ಹಿಲ್‌ಡ್ ಶಾಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ ಭಾರಿಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗತಿಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವುದಕುಲೆನ ಪರವಾದ್ ಬೇಲೆ ಬೆನೆರೆ ಅರೆನ ಮನಸ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ . ಇವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವೊನು ಭಾರಿಬೇಗನೆ ಭಾರತದೊ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆನ ಗೇನೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲು ಮೆರೆನ ಕಾರ್ಯೊಗು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಚಿಸದೆರ್ .[೧೮]
 • ಸುರುತ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ತನ್ನ ದಿನಚರಿಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಆದಾಯದ ಒವ್ವೆ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ತೆನಸ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಸಾಊಕತ್ಯೊಗು ಬೇತೆದಕುಲೆಡ ಬೇಡುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು. ಒರ್ತಿಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಡ್ ಮನಸ್ಸ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅರೆನ ದಿನಚರಿಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೆರ್

Our Lord wants me to be a free nun covered with the poverty of the cross. Today I learned a good lesson. The poverty of the poor must be so hard for them. While looking for a home I walked and walked till my arms and legs ached. I thought how much they must ache in body and soul, looking for a home, food and health. Then the comfort of Loreto [her former order] came to tempt me. 'You have only to say the word and all that will be yours again,' the Tempter kept on saying ... Of free choice, my God, and out of love for you, I desire to remain and do whatever be your Holy will in my regard. I did not let a single tear come.[೧೯]

 • ಡಯಾಸಿಸನ್‌ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೂಟ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸಂಘೊನು ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾಗ್ 1950ರ ಅಕ್ಬೋಬರ್‌ 7ಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ಡ್ದ್ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್ .ಉಂದುವೆ ಸಂಘ ದುಂಬುಗು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್‌ ಚಾರಿಟಿ ಪನ್ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ್ ಬಳಪುಂಡು.[೨೦]
 • ತೆರೇಸಾನೇ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ "ವನಸ್ಸ್ ತೆನಸ್ಸ್ ಕುಂಟಂಗಿಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕುಲು , ಇಲ್ಲ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕುಲೆಗ್, ಅಂಗವಿಕಲಲೆರೆಗ್,ಕುರ್ಡೆರೆಗ್, [[ಕುಷ್ಠರೋಗಿಲೆಗ್, ಸಮಾಜೊಗು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನಕುಲೆಗ್, ಜನಕುಲೆನ ಆದರ-ಪೋಷಣೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಸಮಾಜೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಆಯಿನಕುಲು , ಸಮಾಜೊಗು ,ಇಲ್ಲ್‌ದಕುಲೆಗ್ ಭಾರ ಆಯಿನಕುಲೆಗ್- ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನವೇ ಈ ಮಿಷನರಿದ ಉದ್ದೇಸೊ "
 • ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 13 ಸದಸ್ಯೆರ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಕಲ್ಕತ್ತಡ್ ಸುರು ಆಪುಂಡು.ಆಂಡ ಇನಿ ಸುಮಾರು 4,000 ನನ್‌ಳು ಉಲ್ಲೆರ್ .ಅನಾಥಾ ಶ್ರಮಲು,AIDS ಧರ್ಮಶಾಲೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೊ ಇಡಿಯ ದತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೊಲು ಉಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು.

ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • 1983ಡ್ ಪೋಪ್‌ ಜಾನ್‌ ಪಾಲ್‌ ಅರೆನ್ ರೋಮ್‌ಡ್ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾಗ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಪುಂಡು.ಮೆರೆಗ್ ಪಿರ ರಡ್ದ್‌ನೆ ಸರ್ತಿ 1989ಟ್

ಹೃದಯಾಘಾತ ಆನಗ ಮೆರೆಗ್ ಕೃತಕ ಹೃದಯೊಗು ಕೃತಕ ಪೇಸ್‌ಮೇಕರ್‌ನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ದೀಪೆರ್ .ನ್ಯುಮೋನಿಯ್(=ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫ ತುಂಬುವಿಕೆ) ಸೀಖ್ ನ ಅನುಭವಿಸದ್ ಬೊಕ್ಕ 1991ಡ್ ಮೆರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಡು ಪಿರ ಒರ ತಿಗಲೆದ ಸೀಕ್ ದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವೆಸವೆರ್.

 • ತೆರೆಸಾ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್‌ ಚಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರೆ ಬೇಲೆಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಆಂಡ ಮಿಷನರಿದ ನನ್‌ಲು ಮಾತ ಗುಟ್ಟುಡು ಮತದಾನೊಡು ವೋಟು ಪಾಡ್ದ್ ತೆರೇಸಾ ಅವ್ವೆ ಬೇಲೆಡ್ ದುಂಬರಿಪೆರ್. 1996 ಏಪ್ರಿಲ್‌ಡ್ ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಬೋರ್ನ ಕಾರಣ ಅರೆನ ಕೊರಳ ಕೆಕ್ಕ್‌ಲ್‌ದ‍ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್‌ ಎಲು ಪೊಳಿಪುಂಡು.
 • ಆಗಸ್ಟ್‌ಡ್ ಮೆರೆಗ್ ಮಲೇರಿಯ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್ ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ಮೆರೆನ ಎಡ ಹೃತ್ಕುಹರ್ (=ಹಾರ್ಟ್‌ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್‌)ದ ತೊಂದೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು,ಅರೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಂದೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. .[೨೧]
 • 1997 ಮಾರ್ಚ್‌ 13ಕ್ಕ್ ತೆರೇಸಾ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್‌ ಚಾರಿಟಿಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತೆರ್. ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ 1997 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 5ಕ್ ತೀರ್ ಪೋಪೆರ್ . ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ತೀರ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಅರೆನ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್‌ ಚಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 4,000ಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟರ್‌ಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆದ ಬ್ರದರ್ಸ್‍ಲು 300 ಜನೊ ಇತ್ತೆರ್, 123 ದೇಶೊಲೆಡ್ 610 ಮಿಷನ್ಸ್‌ದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೊತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. .https://www.news18.com/news/lifestyle/mother-teresa-death-anniversary-2021-interesting-facts-about-the-founder-of-missionaries-of-charity-4167182.html
 2. https://www.biographyonline.net/nobelprize/mother_teresa.html
 3. (2002) en.html "ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಆಫ್‌ ಕ್ಯಾಲ್‌ಕಟ್ಟಾ (1910-1997)" ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ ನ್ಯೂ ಸರ್ವೀಸಸ್‌.ಮೇ 30, 2007ರಂದು ಪುನರ್‌ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
 4. Lester, Meera (2004). lpg=PA139&dq= Nikolle+ bojaxhiu&source= web&ots=bCgwkpbTe7&sig= sIXUKONOEt1BcY9DtqkJcg_NQfM&hl= en&sa=X&oi= book_ result&resnum=2&ct=result Saints' Blessings By Meera Lester Saints' Blessing. Fair Winds. p. 138. ISBN 1592330452. Retrieved 2008-12-14. {{cite book}}: Check |url= value (help)[dead link]
 5. ಇವರ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರಿಗಿನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೊಲಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿವೆಯಾದರೂ, ಅವರ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸು "ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷ"ವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 6. ೬.೦ ೬.೧ https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1979/teresa/biographical/
 7. ಕ್ಲೂಕಾಸ್‌, ಜೋಆನ್‌ ಗ್ಯ್ರಾಫ್‌.(1988)ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಹೌಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌,ಪುಟ.24.ISBN 1-55546-855-1.
 8. ಶಾರ್ನ್, ಲೋರಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ‍್ 5, 1997)."ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಡೈಸ್‌ ಅಟ್ 87".ಯುಎಸ್‌ಎ ಟುಡೆ ಮೇ 30,2007ರಂದು ಪುನರ್‌ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
 9. ಕ್ಲೂಕಾಸ್‌, ಜೋಆನ್‌ ಗ್ಯ್ರಾಫ್‌ (1988) ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಹೌಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌, ಪುಟ. 28-29. ISBN 1-55546-855-1.
 10. ಕ್ಲೂಕಾಸ್‌, ಜೋಆನ್‌ ಗ್ಯ್ರಾಫ್‌ (1988) ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಹೌಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌, ಪುಟ.31.ISBN 1-55546-855-1.
 11. ಸೆಬ್ಬಾ, ಅನ್ನೆ(1997).ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ: ಬಿಯಾಂಡ್‌ ದಿ ಇಮೇಜ್‌.ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಡಬಲ್‌ಡೇ, ಪುಟ.35. ISBN 0-385-48952-8.
 12. blessed-mother-teresa-of-calcu/ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್‌ ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಆಫ್‌ ಕ್ಯಾಲ್‌ಕಟ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್‌. ಥೆರೇಸೆ ಆಫ್‌ ಸಿಯೆಕ್ಸ್: ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್‌ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್‌ ದಿ ನೈಟ್‌ ಆಫ್‌ ಫೆಯಿಥ್‌
 13. ಉಲ್ಲೇಕೊ ದೋಸೊ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named spink
 14. ಕ್ಲೂಕಾಸ್‌, ಜೋಆನ್‌ ಗ್ಯ್ರಾಫ್‌ (1988) ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಹೌಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌, ಪುಟ. 32.ISBN 1-55546-855-1.
 15. ಸ್ಪಿಂಕ್‌ ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌(1997).ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ:ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಆಥರೈಸ್ಡ್‌ ಬಯಾಗ್ರಫಿ.ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹರ್‌ಪರ್‌ಕೋಲಿನ್ಸ್‌, ಪುಟ.18-21. ISBN 0-06-250825-3.
 16. https://www.kurusady.com/mother-terasa.html
 17. ಕ್ಲೂಕಾಸ್‌, ಜೋಆನ್‌ ಗ್ಯ್ರಾಫ್‌ (1988) ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಹೌಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌, ಪುಟ. 39. ISBN 1-55546-855-1
 18. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌, ಪಾಲ್‌.(2002).ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಇಂಡಿಯನಾಪೊಲಿಸ್‌. ಆಲ್ಫಾ ಬುಕ್ಸ್‌, ಪುಟ.57. ISBN 0-02-864278-3.
 19. Spink, Kathryn (1997). Mother Teresa: A Complete Authorized Biography. New York. HarperCollins, pp.37. ISBN 0-06-250825-3.
 20. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌, ಪಾಲ್‌.(2002).ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಇಂಡಿಯನಾಪೊಲಿಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಬುಕ್ಸ್‌, ಪುಟ.62. ISBN 0-02-864278-3.
 21. ಐರಿಶ್‌ ಸ್ವತಂತ್ರ http.//www.independent.ie/unsorted/features/easter-the-church-and-the-same-party-line-42461.html