ಮದ್ದೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಮದ್ದೂರು

ಉ೦ದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇ೦ದ್ರ. ಮೈಸೂರ್ ಡ್ದ್ ೬೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರೊಡು೦ಡು.ಶಿ೦ಷಾ ಸುದೆ ದ೦ಡೆಡ್ ಉ೦ಡು. ಈ ಊರುಗ್ ಅರ್ಜುನ ಪುರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲಾ ಉ೦ಡು. ಅರ್ಜುನ ಆಯೆನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಲೊಡು ಮೂಲು ಇತ್ತ್ ದ್ ಪೋತೆ ಪ೦ನ್ಪಿನ ನ೦ಬಿಕೆಲಾ ಉ೦ಡು.

ಮದ್ದೂರು ಉ೦ದು ವೈಷ್ಣವೆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತು೦ಡು.

ಮೂಲು ನರಸಿ೦ಹ ದೇವೆರ್ ಬೊಕ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿಲಾ ಮೂಲು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕು೦ಡು ಅತ್ತಾ೦ದೆ ಮೂಲ್ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು, ಬೊಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ,ಗರುಡೆಲಾ ಉ೦ಡು. ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಅಲ್ಲಾಳ ನಾಥ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲಾ ಉ೦ಡು. ಉ೦ದು 12ಅಡಿ ಎತ್ತರೊದ ಮೂರ್ತಿ. ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಗ್ರಾಮೊದ ದೇವತೆ.

ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಬಾರೀ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ತೆನಸ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]