ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ನಮ ದೇಸೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೆರ್
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊದ ನಕ್ಷೆ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತ ದೇಸೊದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ. ಉಂದೆತ ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲ್. ಭಾರತ ದೇಸೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಸೊಗು ೨ನೇ ಸ್ಥಾನೊ ಉಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಇಸ್ತೀರ್ನ ೩,೦೮,೨೫೨ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಈಸಾನ್ಯೊಗು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮೂಡಯಿಗ್ ಛತ್ತೀಸ್‌ಘಡ, ತೆಂಕಾಯಿಗ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಗುಜರಾತ್, ವಾಯುವ್ಯೊಗು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯೊಲು ಉಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯೊ ಭಾರತ ದೇಸೊದ ನಡುಟು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಉಂದೆಕ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ಂಡ್. ಈ ರಾಜ್ಯೊಡು ಹಿಂದಿ ಅಧೀಕೃತವಾಯಿನ ಬಾಸೆ. ಆಂಡ, ಮಾಳವಿ, ಬುಂಧೆಲಿ, ಭಗೆಲಿ, ನಿಮಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಸೆಲೆನ್‌ಲಾ ಪಾತೆರುವೆರ್[೧]. ಭಾರತ ದೇಸೊಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಪುನ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದುರುದ ೪೫% ಭಾಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊ ಒಂಜೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಾವುಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೭೨,೬೨೬,೮೦೯ ಆದುಂಡು. ಪುರಾತನ ಕಾಲೊಡು ಈ ಭೂಪ್ರದೇಸೊಗು "ಆವಂತಿ" ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ಂಡ್. ಅಪಗ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಡು ಇತ್ತಿನ ೧೬ ಮಹಾಜನಪದೊಲೆಡ್ ಈ ಆವಂತಿಲಾ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ಂಡ್.

ಭಾರತ ದೇಸೊದ ರಾಜ್ಯೊಲೆನ ಆರ್ಥಿಕತೆದ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ೧೦ನೇ ಸ್ತಾನೊಡು ಉಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊ ೯.೧೭ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ದಾತ್ ಆರ್ಥಿಕತೆನ್ ಪಡೆದ್ಂಡ್. ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆನ ಸರಾಸರಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ೧,೦೯,೩೭೨ ರೂಪಾಯಿ, ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯೊಲೆನ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ೨೬ನೇ ಸ್ತಾನೊಡು ಉಂಡು[೨].

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊಡು ಒಟ್ಟು ೫೨ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಉಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಬ ಆವರ ರಾಜ್ಯೊನು ೧೦ ವಿಬಾಗೊಡು ಇಂಗಡಿಸಾದೆರ್. ಅವು:

 • ಭೋಪಾಲ್
 • ಚಂಬಲ್
 • ಗ್ವಾಲಿಯರ್
 • ಇಂದೋರ್
 • ಜಬಲ್‌ಪುರ
 • ನರ್ಮದಾಪುರಮ್
 • ರೇವಾ
 • ಸಗರ್
 • ಶಾದೋಲ್
 • ಉಜ್ಜೈನ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "State Profile". mp.gov.in. Government Of Madhya Pradesh. Retrieved 30 July 2023.
 2. "statewise SDP". mospi.nic.in. mospi. Retrieved 30 July 2023.