ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮನೋಹರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಪರಿಕ್ಕರ್ (೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೫೫ - ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯ )[೧] ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ), ಭಾರತೊದ ಸ್ಥಾನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆರೆಡ್ದ್ ಭಾರತೊದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದಿತ್ತೆರ್.

ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ಡ್ದ್ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರೊಡು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲೊಡ್ ಪುದರ್‌ದ ಪೆರ್ಮೆ ತಿಕ್ಕುನೆಡ್ದ್‌ ದುಂಬು ಆರ್ 2000 ಡ್ದ್ 2005ಗ್ ಗೋವಾದ ಕಡೀರ್‌ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 2012 ಡ್ದ್ ನವೆಂಬರ್ 2014 ಮುಟ್ಟ ಇಂಬೆರ್ ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಪಾರ್ಸೆಕರ್‌ನ ಜಾಗೆನ್ ಸೇರಿಯೇರ್.

ತೀರ್ನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್‌ ಆರೆನ ಸೊಂತ ಊರಾಯಿನ ಗೋವಾಡ್ ೧೭, ಮಾರ್ಚ್, ೨೦೧೯ ದಾನಿ ತೀರಿಯೆರ್. [೨]ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗೊಡ್ದಾದ್ ದಿಂಜ ವರ್ಷಡ್ದ್ ಬಂಙಡ್‌‍ ಇತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]