ಮರ ಕೊಡಪೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮರ ಕೊಡಪೆ

ಮರ ಕೊಡಪೆ ಉಂದ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಿತ ಪಕ್ಕಿ.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಲ ಸರೆ, ಉದ್ದ ಕೊಕಾಯಿ, ಉಂದು ೨೬-೨೯ ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಂಜಿತಡಿಟ್ ತಿರ್ತ ರಂಗ್ ರಂಗ್‌ತ ಸುವಿ ಬಂಗಾರ್, ಮಂಜಲ್, ಕಪ್ಪು, ರಂಗ್‌ದ ರೆಂಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರಿ, ಮರಟ್ಟಿತ್ತುನ ಉದಲ್

ಬೇತೆ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗಾರ್ ಬೆರಿತ್ತ ಮರಕೊಡಪೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗಾರ್ ಬೆರಿತ್ತ ಮರಕೊಡಪೆ

ನೆನ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ರಂಪ್ಡ್ ಫ್ಲೇಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಅತಂಡಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ವುಡ್‌ಪೆಕ್ಕರ್ ವೈಜ್ಷಾನಿಕ ಪುದರ್ Dinopium benghalense ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮರಕೊಡಪೆ,ಉಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ತೂಯರ ತಿಕುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಕೆಲವ್ ಮರಕೊಡಪೆಲು ಊರುಟ್ ತೂಯರ ತಿಕುಂಡು. ಬಂಗಾರ್ ಬೆರಿತ್ತ ಮರಕೊಡಪೆ ಮಾತ್ರೊ ಕಪ್ಪು ದೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಿಲೊ ಇಪ್ಪುನ ಮರ ಕೊಡಪೆ.[೧]

ವಿಸೆಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ರಂಪ್ಡ್ ಫ್ಲೇಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮರ ಕೊಡಪೆ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿತ ಜಾತಿ, ಐನ ತಿರ್ತ ಸುವಿ ಬಂಗಾರ್, ಮಂಜಲ್ ರಂಗ್‌ದ ರೆಂಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Rasmussen, PC & JC Anderton (2005). Birds of South Asia: The Ripley Guide. Volume 2. Smithsonian Institution and Lynx Edicions. p. 289.