ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪಂಡ್ಂಡ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ತಿನಸ್. ಉಂದು ದೋಸೆಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾಯಿನ ತಿಂಡಿ. ಉಂದು ಭಾರತದ ಬಡಕೈದ ತಿನಸ್. ಉಂದೆತ ಮೂಲ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಕುಡ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್‍ದಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಭಾರತ ದೇಶೊಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪದ್ ಕೊರ್ಯೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಅರಿ, ಬಟಾಟೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಬೆವುರೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್‍ದ್ ಐಕ್ ಬಾಜಿ‍ನ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬರ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡದ ಮಾತಾ ಹೋಟೇಲ್‍ಡ್‍ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ಉಂದು. ಅಂಚೆನೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಪೆಂಟೆರ್ದ್ ನನೊಂಜಿ ಪೆಂಟೆಂಗ್ ಪೋನಗ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವುಂಡು.

ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಡ್ ರಡ್ ಬಗೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಜಿ ದಿಂಜಾವುನಿ. ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿಗ್ ದುಂಬುದ ದಿನೊ ನನೆಪರೆ ಪಡೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮನದಾನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದ್ ಬಂದ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕಾವೊಲಿಡ್ ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಟೊಟೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ಪಾರ್ದ್ ಲ್ಂಬೆದ ರಸನ್ ಪಾರ್ದ್ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ದೋಸೆದ ಉಲಾಯಿ ದೀಪೆರ್. ಮೈಸೂರ್ದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ದ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆದ ಒಲಯಿ ಬಾಜಿ ಪಡೋಡ ದುಂಬು ಬೋಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ ದೋಸೆದ ಒಲಯಿ ಪಾಡೊಡು. ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಉಂದೆನ್ ತರಕಾರಿದೋಟ್ಟುಗೆ ತಿನ್ಪೆರ್.

ಬೋಡಾಪಿ ಸಾಮಾನುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಅರಿ
 • ಉರ್ದು
 • ದಾಸಿಮಿ
 • ಮೆತ್ತೆ
 • ಉಪ್ಪು
 • ಎಣ್ಣೆ
 • ಬಟೋಟೆ
 • ನೀರುಳ್ಳಿ
 • ಕಾಯಿಮುಂಚಿ .
 • ಬೇವುರೆ .
  ಬೇವುರೆ
 • ಮನ್ಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ.

ದೋಸೆದ ವಿದೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ .
 • ರವಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ.
 • ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ
 • ಕಾಗಜಿದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ .
 • ಮಿನಿ ಸೋಯ ದೋಸೆ
 • ಬೊಲ್ನೆಯಿ ದೋಸೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]