ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದೆರ್ನ ಕೃತಿಟ್ ಚಿತ್ರಿತ ಆಯಿನ ಬಾಬಾಜಿ

ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ[೧] ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಲಾಹಿರಿ ಮಹಾಶಯ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ ಶಿಷ್ಯೆರ್ 1861 ಡ್ದ್ 1935 ಮುಟ ತೂಯಿನ ಯೋಗಿನ ಪುದರ್ ಆದುಂಡು. ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ ಆರ್ನ ಜೀವೊನ ಕಥೆಟ್ ಮೇರೆನ ಭೇಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಯುಕ್ತೇಶ್ವರ ಗಿರಿ ಮೇರ್ ಕೂಡ ಆರ್ನ 'ದಿ ಹೋಲಿ ಸಾಯನ್ಸ್' ಬೂಕುಡು ಬಾಬಾಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆದ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್.[೨] ಬಾಬಾಜಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆರೆನ ಶಿಷ್ಯೆ ಲಾಹಿರಿ ಮಹಾಶಯ ಆರೆನ್ ಈ ಪುದರ್ಡ್‌ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇರೆನ ಊರು ತಮಿಳುನಾಡ್‍ದ ತರಗಿಪೇಟೈ, ಆಂಡ ನೆಕ್ಕ್ ಒವ್ವೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಲು ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡ್ದೇ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನಾರ್. ಮೇರೆನ ಗುರು ಬೋಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾಕುಂಡಲಿನಿ ವಿದ್ಯೆನ್ ಋಷಿ ಅಗಸ್ಯೆರೆಡ್ದ್ ಕಲ್ತೆರ್.

ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇರೆನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಾಜನ್ ಪಂದ್ ಆರೆನ ಪುದರ್. ಆರೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‍ಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮಹಾಮುನಿ ಬಾಬಾ,ತ್ರ್ಯಂಬಕ್ ಬಾಬಾ, ಬೋಲೇನಾಥ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುಲುಂಡುಂದು ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದೆರ್ ಆರೆನ ಆತ್ಮಕಥೆಟ್ ಪನ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.yssofindia.org/about/MAHAVATAR-BABAJI
  2. http://www.yogananda.com.au/hs/holy_science00.html

ಪಿದಯಿದ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Commons logo
ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಪತ್ತಾಯೊಟ್ ಇಂದೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಧ್ಯಮೊಲು ಉಂಡ್: