ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಹಿಷಾಸುರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮೈಸೂರ್ದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಡುಪ್ಪುನ ಮಹಿಷಾಸುರೆನ ಮೂರ್ತಿ
This painting shows a pivotal battle between Durga and a powerful demon named Mahasura. The demon, with an animal head and purple skin, appears three times, attacking the goddess with bow and arrow, sword and shield, and trident (this weapon is shown snapped in two, a sign that he will eventually lose).

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಕಂಡನಿ-ಬುಡೊದಿಗ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸ ಜೋಕುಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಎಂಚಾಂಡಲಾ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟೊಡುಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಲಿನಿ ತಪಸ್ಸ್ ಗ್ ಕುಲ್ಲಿಯಾಲ್. ಕಾಡ್ ಗ್ ಪೋದ್ ಮಹಿಷಿ ಪಂಡ ಎರ್ಮೆದ ರೂಪೊಡು ತಪಸ್ಸ್ ನ್ ಸುರು ಮಲ್ತಾಲ್.

ಆಲ್ನ ಕಠೋರವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸ್ ಗ್ ಪಿದಯಿಬತ್ತಿನ ಉರಿ ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿನ ತಪಸ್ಸ್‌ಗ್ ಅಡ್ಡ ಆವೂಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಕೋಪಬತ್ತಿನ ಋಷಿ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಾಲಿನಿ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೇನ್ ತೆರಿಯೊನ್ವೆ. "ಎರ್ಮೆದ ರೂಪೊಡು ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಮಹಿಷೆ ಪಂಡ ಎರುವೇ ಪುಟ್ಟಡ್" ಪನ್ದ್ ಸಾಪ ಕೊರ್ಯೆರ್.

ನೆತ್ತ ಫ಼ಲವಾದ್ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಮಲ್ಲ ಆವೋಂದಿತ್ತೆ. ಒರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಯುದ್ದೋಗ್ ಪಿದಾಡುವೆ. ಯುದ್ದೊಡ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಸೋತುದ್, ಆಯೆ ಸಯ್ಪೆ. ನೆತ್ತ ಪಗೆ ತೀರಿಸಾವೊಡುಂದ್ ಆನ್ ಮಹಿಷೆ ಪಿದಾಡ್ನಗ ಮಾಲಿನಿ ಉಂತಾದ್, ತಪಸ್ಸ್ ನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸಕ್ತಿ ಪಡೆವೊನ್ಲಾ ಪನ್ದ್ ಮಹಿಷಗ್ ಪನ್ಪಲ್.

ಅಂಚನೆ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಿಷೆ "ಸಿಂಹೊನು ಪಳಗಿಸುನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಬುಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ದಲಾ ಮರಣ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ" ವರ ಪಡೆಯೊನ್ವೆ. ವರಬಲೊಡ್ದ್ ಛರ್ಬಿ ಬತ್ತಿನ ಮಹಿಷೆ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಲೆನ್ ಸೋಪಾವೆ. ದೇವತೆಲು ಏಪದಾ ಲೆಕ್ಕನೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆನ ಕಯ್ತಲ್ ಪೋಪೆರ್. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಆದಿಮಾಯೆನ್ ಸುಗಿಪರೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಸಿಂಹೊದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದ್ ಎದುರುಬತ್ತಿನ ಆದಿಮಾಯೆ ಮಹಿಷಾಸುರರನ್ ಕೆರ್ಪಲ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್, ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿಯಾದ್ ಭಕ್ತರೆ ಹೃದಯೊಡ್ ನೆಲೆಯಾದ್ ಉಂತುವಾಲ್.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]