ಮಾತುಂಗ ಬೆಟ್ಟೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮಾತುಂಗ ಬೆಟ್ಟೊ ಹಂಪಿದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟೊದ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಯೆರೆ ಪಡ್ಯೆಯಿಗ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮೊಟ್ಟುಲು ಉಂಡು.ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಂಡ ಅವುಲು ವೀರಭುವನೇಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ್ ಉಂಡು.

ವಿಸೆಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ದ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಸೊಗಸ್. ಉಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುದ್ ಪಡ್ಯೆಯಿಗ್ ತೂಂಡ ಪಂಪಾಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದ ಆನೆಬಾಕಿಲ್, ರಥಬೀದಿ, ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತ ತೋಜುಂಡು. ಬಡಕಾಯಿಗ್ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಸುದೆ, ಮೂಡಾಯಿಗ್ ತೂಂಡ ಅಚ್ಚುತರಾಯನ ಗುಡಿ,ತೆನ್ಕಾಯಿಗ್ ತೂಂಡ ಆನೆದ ಕಿದೆ (ಗಜಶಾಲೆ) ಅರಸುಲೆ ಇಲ್ಲ್ (ಅರಮನೆ)ದ ಕೋಟೆ ಪೊಲಿದ್ ಪೋಯಿನ ಅವಸೇಸೊಲು(ಭಿನ್ನಾವಶೇಷ)ತೋಜುವ.ಅತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ್ ಪ್ರಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯೆರೆ ಬಾರಿಸೋಕು. ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂತುನೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಲೋಘರ್ಸ್ಟ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ್ ತೂಯಿನ ಪೊರ್ಲುನು `ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನೊಡು ಉಂದೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಸೋಕುದ ಜಾಗೆ ನನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ, ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗುದ ಜಾಗೆ ನನೊಂಜಿ ತೋಜುಜಿಂದ್' ಪನ್ಪೆ. ಅಪಗದ ರಾಜವೈಭವಲಾ ಅತೇ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಅವ್ವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]