ಮಾಯಂದಾಲ್ ದೈವೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮಾಯಂದಾಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ ತದೈವೊ. ನೆನ್ನ್ ಮಾಣಿ ಬಾಲೆ ದೈವೊ ಪಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಪೆದ್ಮೆತಿ ದೈವವಾದ್ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಗರಡಿಲೆಡ್ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯೆರೊಟ್ಟುಗು ಆರಾಧನೆಗ ಪಡೆಪಿನ ದೈವೊ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ದೈವದ ಪ್ರತಿಮೆಲೆನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಡಿಲೆಡ್ ತೂವೊಲಿ . ಹೆರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗುವುದರಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗು ಧೈರ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಾಣಿಬಾಲೆದ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಣಿಬಾಲೆನ್ ಸೋದರ ತಮ್ಮಲೆ ಆಲಿಬಾಲಿ ನಾಯಕೆ ರಜಪತಿ ಬೈದ್ಯನ ಮಗನೊಟ್ಟುಗು ಗೌಜಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕರಿಂಡಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗ್‌ದ್ ಬರಂದಿನೆಡ್ದಾವರ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪರಕೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಪಲ್. ಗೌಜಿದ ಬಯಕೆ ಮಾತ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿಯೆರ್ ತನ್ನ ಸೋದರ ತಮ್ಮಲೆ ಆಲಿಬಾಲಿ ನಾಯಕನ ಇಲ್ಲ‌ಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್.ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೊಲು ದಿಂಜಿನ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಆಣ್ ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದುವಲ್.

ದೈವೊದ್ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅವ್ವೆ ಮಾಗಣೆಗ್ ಸೇರಿನ ಗುಡ್ಡೆದ ಮೂಡಂದಾಲ ಪಟ್ಟದ ಬೂಡುದ ಪಾಂಗೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾರ ಪನ್ಪಿ ಜೈನ ಯಜಮಾನಿ ಜುಮಾದಿ ಭೂತೊನು ನಂಬೊಂದು ಅಯಿಕ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾದ್ ಕೋಲ ಕೊರಿಯೆರೆ ದಿನ ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಊರುದ ಜನೊಕುಲೆಡ್ದ್ ಕೋಲೊಗು ಚಿರಿ ಬೊಂಡ ಅಂಚನೆ ವಂತಿಗೆ ದೆತೊಂದು ಬರಿಯೆರೆ ಊರುಡೆ ಜನ ಕಡಪುಡುವೆ . ಆಂಡ ಆಲಿಬಾಲಿ ಬಲ್ಲಾಳೆರೆನ ಲೆಪ್ಪುನು ಗುಮಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾಡ್ದ್ ಕಾಟ್ ಭೂತೊಗು ಚಿರಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಪಗ ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಪಾಂಗೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾರೆನ ರೂಪೊಡು ಆಲಿಬಾಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಪಿದಯಿ ಬತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ದಿನೊತ ಪೆದ್ಮೆದಿನ್ ದೈವೊ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು . ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಗರಡಿಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬಂದು ನೆಲೆಯಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಾಯಂದಾಲ್ ದೈವ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಕಾರ್ನಿಕ ಮೆರೆದ್ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ , ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ದು ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಣ್ಣು ದೈವವಾದ್ ಬೈದೆರ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]