ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾರ್ನೆಮಿ ಅಮಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮಹಾಲಯೊನೆ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಆತ್ಂಡ್. ಇರಾನ ಅಮಾಸೆದ ಬುಕ್ಕೊ ನಿರ್ನಾಲೊ ತಿಂಗೊಲುಡು ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಅಮಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ತೀರ್ಥೊ ಮೀಪುನ ಅಮಾಸೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಾಂತ ಪಿತೃಲೆಗ್‍ಲಾ ಪಿಂಡದಾನೊ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಗೊಲು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಅಮಾಸೆ ತಿಂಗೊಲು. ಅಮಾಸೆನ್ ಸುರೂಕು ಪತ್ತುನಕುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಬುಡ್ಪುನಕುಲೆಗ್ ಈ ಅಮಾಸೆ ಮುಖ್ಯೊ ಆಪುಂಡು. ತೀರ್ಥೊದ ಅಮಾಸೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪತ್ಯರ ಆವಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಮಾಸೆ ಪನ್ಪುನವೇ ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ನೆಂಪುಡು ಪಿಂಡೊ ಬುಡ್ಪುನ, ವೃತ ಮಲ್ಪುನ ದಿನೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.