ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪೋಲಿಯೋ ಪನ್ಪಿನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ನನಾಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಸ.ದುಂಬುಗು ಆರ್ನ ಬದುಕು ಪೂರ ಚಕ್ರದ ಕುರ್ಚಿಡೇ ಕರಿಂಡ್.ಆಂಡಲಾ ಮೇರೆಗ್ 300 ಡ್ಲಾ ಮಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕೋಲು ಬೈದ.ಐಟ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕಲ ಒಂಜಿ.ಆರೇ ಮಾಲತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೊಳ್ಳ.

ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಲತಿ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಜುಲೈ ೬, ೧೯೫೮ ಇಸವಿಡ್.ಅರೆಗ್ ಪೋಲಿಯೋ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡತ್oಡ್.ಚೆನ್ನೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಲುಬುದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಸುಮರ್ ೧೫ ವರ್ಸ ಅಲೆದೆರ್.ಅರೆಗ್ ಆಯಿನ ಒಟ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ೩೨.

ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ,"ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ,ಉಂದೆಟ್ ಯೆಂಕ್ ಯಾಪ ಮುಕ್ತಿ.ಎನ್ಕ್ ಎನೆಕ್ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ.ಪನ್ಪತೇ? ಅಂಡ ಮಾಲತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ಲಾ ಉತ್ತರ ನಾಡಿನಾರ್.ಯಾಪಲ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಪಿರ ಪೊತಿನಾರ್ ಅತ್ತ್.ಆರ್ ಅರ್ನ ಬೇನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಮರ್ದುದ ಪಗತೆ ಕ್ರೀಡೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದ?,ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತ್ತೊನೆರೆ ದೈಹಿಕವಾದ್ ಬಂಗ ಅಪುಜ? ಆರ್ ಅರ್ನ ಬದುಕ್ ನೇ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರ್.ಅಂಚಾದ್ ಈ ವಿಚಾರೊನ್ ಮನಸುಗ್ ನಾಟು ಲಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರ್:"ಬದುಕುಡ್ ಗೆಂದುನ ತಾಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ರಮ ಬೊಡು.ನಮ್ಮ ದೇಹಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತ ಕಸ್ಟಲಾ ನಮ್ಮಕ್ ನನ ಆತ್ ಉಮೆದ್,ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪ.ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಕ್ರೀಡೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೆ" ಪಂಡ್.ಆರ್ ನಮ್ಮಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯೆರತ್ತ್ ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆದ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡೊಡು 'ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಚೈತನ್ಯ' ಅವೆನೆ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಡ್ 'ಯೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಪಂಡ್. ಮಾಲತಿ ಪನ್ಪೆರ್, "ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಟ್ ಬೂರುನ ಕುಕ್ಕುನು ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಪೋಪಿನ ಆತ್ ಜೊಕುಲೆಡ್ದ್ ಯಾನೆ ದುಂಬು ಬರೊಡು ಪಂಡ್ ಆಸೆ.ಪಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ರಾವೊಡು ಪಂಡ್ ಯೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ.ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅಯಿನ ಬೊಕ್ಕ 'ಓ ಯಾನ್ ಬಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಯೆಂಕ್ ಕಾರ್ ಉಪ್ಪೊಡು,ರಾವೆರೆ ಬೊಡಾದ್ ರೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ್.ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡ್,ಆಂಡಲಾ ಯಾನ್ ನಂಬಿಕೆ ಬುಡ್ತಿಜಿ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ಪುವೆನೇ ಪಂಡ್..."

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಚಲನಚಿತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡಾ||ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಿಚ್ಚರ್ ಡ್ ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಮಲತಿಗ್ ಒಂಜಿ ಗರ್ವದ ವಿಚಾರ.

ಕೀಳರಿಮೆ ಪನ್ಪಿನನೇ ಅಂಗವಿಕಲತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಪನ್ಪೆರ್ "ನಮ್ಮ ದೇಹೊದ ಅಂಗ ವಿಕಲತೆಡ್ದ್ ಯೆಂಕಲೆನ ಮನಸುಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೀಳರಿಮೆನೇ ಮಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲತೆ. ಯೆಂಕುಲು ಮಾತ ಒರಿಯಡ್ದ್ ಒರಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಜ.ಅಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕ್ ಲಾ ವಿಭಿನ್ನತೆಡ್ ಮಿಂಚೊಡು" ಪಂಡ್.

ಕನಿಕರ ಬೊಡ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಸಮಾಜೊಡು ನಡೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಸಮಾನತೆದ ಕಾರಣ ಅಂಗವಿಕಲೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವೊದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಲತಿ "ಯೆಂಕಲೆ ಬೊಡಾಯಿನಿ ನಿಗನ ಕನಿಕರ ಅತ್ತ್ ನಮಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಲುವ ಪಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಮೇದ್,ಸಹಾಕಾರ ಮಾತ್ರ" ಪಂಡ್ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮಾತೃ ಫೌಂಡೆಶನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಕ್ರೀಡ ಪಟು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್.ಆರ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಐತ ಒಟ್ಟುಗು "ಮಾತೃ ಫೌಂಡೆಶನ್" ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ತೆ ನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.ಐಟ್ ಅಂಗವಿಕಲ ಜೊಕುಲೆಗ್ ಆಶ್ರಯನು ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಯಾದ್ ಬದುಕುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆರ್."ಗ್ರಾಮಿಣ ಪ್ರದೆಶೊಡು ಮರ್ದ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರಂದಿನ ಜೊಕುಲೆಗು ಆಶ್ರಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪಿನನೇ ಯೆನ್ನ ಗುರಿ " ಪನ್ಪೆರ್ ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಸನ್ ಬುಡಂದೆ ಮಂತಿನ ಸಾದನೆಗ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಅರ್ಜುನ, ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೈದುಂಡ್.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧.[೧] ೨.[೨] ೩.[೩] ೪.[೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.womensweb.in/articles/india-at-the-olympic-games
  2. "Archive copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-10-15. Retrieved 2014-11-15. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  3. https://starofmysore.com/sri-vanamali-seva-award-dr-mathoor-krishnamurthy-award-presented
  4. https://ebetterindia.com/58636/malathi-holla-mathru-foundation-differently-abled/www.th[dead link]