ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು

ಕಜಿಪುಲೆಡ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನಕಲೆನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕಜಿಪು. ಮೀನ್‍ಲೆಡ್‍ ತುದೆತ್ತ ಮೀನ್‍, ಕಡಲ್‍ದ ಮೀನ್‍, ನುಂಗೆಲ್‍ ಮೀನ್‍ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ವಿದ ಉಂಡು.

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಮೀನ್ದ ಪೊಡಸ್‍ ಮಂಡೆ ಮಾತಾ ದೆತ್ತ್‍ದ್‍ ನೀರ್‍ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪೊರಲ್‍ (ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಮೀನ್ದ ವಾಸನೆಗ್‍ ಪೊರಲ್‍ ಪನ್ಪೆರ್) ಬರ್ಪುಂಡು. ತಾರಾಯಿ,ಮುಂಚಿ,ಕೊತ್ತಂಬರಿ,ಮೆಂತೆ,ಜೀರಿಗೆ,ಓಮ,ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ,ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ,ನೀರುಳ್ಳಿ,ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪುಳಿ, ಪೂರ ರುಚಿಕ್ ಏತ್ ಬೋಡೊ ಆತ್ ಪಾದ್ದ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಕಡೆದ್ ಕೊದ್ಯರೆ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊದ್ಯಾದ್ ಸಾರ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಣ್ಣ್ ದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಆರೆಪು ಕಡೆನಗ ಪುನ್ಕೆದ ಪುಳಿ ಪಾಡುವೆರ್‍, ಎಸಲ್‍ ಪುಳಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಆವೆನ್‍ಲಾ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಜಾರಿಗೆದ ಓಡುದ ಪುಳಿ ನೀರ್‍ನ್‍ ತುದೆತ್ತ ಮೀನ್‍ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಮೀನ್ ಕಜಿಪುದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೀನ್

ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ,ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ,ತೇಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ,ತೊರೆಕೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪುಲು.ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನಕಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿಡೊಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಮ್ಮೆನ ಇಜ್ಜಿಡ ವನಸ್ ಸೇರುಜ್ಜಿಂದೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.