ಮುರುಡೇಶ್ವರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹೊ

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕುಡು ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಅದಿತ್ತ್ ದ್,ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ್ ಲಾ ಪುದರ್ನ್ ಪಡೆದ್ಂಡ್. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮುಟ್ಟೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಈ ಉರು, ಲೊಕೊಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹೊಗ್ ಪುದರಾತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ.ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಕಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್,ಜನಕುಲು ಬತ್ತ್ದ್ ತುಪಿನಂಚಿನಲ ಜಾಗೆ.

ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ವಿಶೇಷತೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುರುಡೇಶ್ವರಡ್ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅಯಿತೊಟ್ಟಿ ಏಷ್ಯಾಡೆ ೨ನೇ ಎತ್ತರೊದ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಎತ್ತರೊದ ರಾಜ ಗೋಪುರ ಉಂದು.ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತೆರೆನ್ ಮಾತ್ರ ಒಯಿಪಂದೆ ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೆತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲ ಅತ್ಂಡ್. ಇಂಚಿಪ್ಪೊಗು ಮುಲ್ಪ ರಅಮ,ಲಕ್ಷ್ಮಂ,ಸೀತಾ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ ದೇವಾಲಯನ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದೆರ್.ಮುಲ್ಪದ ಸಮುದ್ರೊಡು ನೀರಾಟಗೊಬ್ಬುನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡ್‍ದ್ ಊರುನು ಪೊಗ್ಗುನಗ ಮಹಾದ್ವಾರನ್ ತುಂಡ ಕಣ್ಣ್ ಜಿಂಜುಂಡು.ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತ್ನಗ ರಡ್ಡ್ ಆನೆ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕಯಿತಲ್ ಒಯಿಪುಂಡು.

ಪುರಾಣೊದ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋಕರ್ಣದ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾನಗನೆ ರವಾಣಡ್‍ದ್ ನನಲ ಕೆಲವು ಲಿಂಗೊಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾಣ ಕತೆ ಉಂಡು.ಬೇತೆ ನಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಗುಣವಂತೇಶ್ವರ, ಧಾರೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಸಜ್ಜೇಶ್ವರ.ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಕಡಲ್ದದಂಡೆಡ್ ಇತ್ತ್ದ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿಲ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಗ್ ಪುದರ್ ಪೊತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತಂಡ್. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಾಡುಹಳ್ಳಿದ ಸಾಳ್ವ ದೊರೆಕುಲು ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಬಸದಿ, ತೀರ್ಥಂಕೆರೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲು,ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಲು,ಕೆರೆ,ವೀರೆರ್ನ ಇಲ್ಲ್,ವೀರ ಕಲ್ಲುಲು, ಮರಡ್‍ದ್ ಮಂದಿನ ೧೬ ಮಾಸತಿದ ಗುರುತುಲು, ಉಂದೆಕ್ ಪುರ ಕಿರೀಟ ದಿತಿಲೆಕ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆಡ್ ಮಿಂಚೊಂದುಪ್ಪುನ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗುರುತುಲೆನ್ ತುವೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೧] [೨]

  1. kn:ಮುರುಡೇಶ್ವರ
  2. en:Murudeshwara