ಮೂಂಕುತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮೂಂಕುತಿ

ಪೊಣ್ಜೊವುನಕುಲು ಮೂಂಕುಗು ಪಾಡುನ ಬಂಗಾರ್ ದ ಆಭರಣನೇ ಮೂಂಕುತ್ತಿ. ಉಂದೆನ್ ಮೂಂಕುದ ಬಲ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಡ ಭಾಗೊಡ್ ಎಲ್ಯ ಮೂಂಕುದ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಂಗಾರ್‌ ದ ಆಚರಿನಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೊಕುಲೆಗ್ ಕುತ್ತುವೆರ್.

ಮೂಂಕುತಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟೊಡು ಸದರಿನೆರ್ದ್ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ವಿಶ್ವೊಡ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆದ್ ಬಗೆ ಬಗೆಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪಾಡುವೆರ್.[೧]

Nose piercing

ಮೂಂಕುತ್ತಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಂಕುತ್ತಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದಕುಲು ಉಂಡು.

Nose piercing gold stud

ಮೂಂಕುತ್ತಿದ ವಿನ್ಯಾಸೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬು ಮೂಂಕುಗು ವಜ್ರಗ್ ಬಂಗಾರ್ ದ ಕುತ್ತಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]