ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಪನ್ಪುನವು ಪಿರಾಕಡ್‍ದೆ ನರಮಾನ್ಯನ್ ಸತಾಯಿಸವೊಂದು ಬತ್ತ್‌ನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ.

ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ಬಗೆಟ್ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗ್ ತುಳುಟು ಪೈಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಂಕಾನ್‍ದ ದ್ವಾರೊಡು ಉಬ್ಬುದ್ ಬನ್ನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ. ನೆತ್ತೆರ್‌ದನಾಳೊದ ಆಧಾರೊ ಆಯಿನ ಅಂಗಾಂಸೊ ಜಾರುನೆಡ್ದಾವರೊ ನೆತ್ತೆರ್‌ದನಾಳೊ ತಿರ್ತ್ ಜಾರುಂಡು. ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಆ ಸಮಯೊಡು ಗಡಿಯಾದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಅರಿಪ್ಪುಂಡು.

ಮೂಲವ್ಯಾದಿನ್ ಗುಣೊ ಮಲ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಮೂಲವ್ಯಾದಿಗ್ ಮರ್ದ್‍ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿ.
  2. ಸಪ್ಪು, ತರಕಾರಿದ ಆಹಾರೊ ತಿನೊಡು.
  3. ಪರ್ಂದ್‍ದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೆತ್ತೊನೊಡು.
  4. ಮಾಸೊ ತಿನ್ಪುನೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಲ್ಪೊಡು.
  5. ನಾಚಿಗೆದ ಮುಳ್ಳುದ ಕಷಾಯೊಡು ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ಪೋಪುಂಡುಂದು ಜನಪದೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್.
  6. ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತಿಂದ್ಂಡ ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ಬತ್ತ್‌ನಕುಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಡ್ ಗುಣೊ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್.
  2. ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗ್ ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್‌ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂಗ್ಲ ಬಾಸೆಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]