ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ

ಪುಟ್ಟು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ (Maria Salomea Skłodowska-Curie) ಯುರೇನಿಯಂ ಅದಿರ್‍ನ್ ಪ್ರಪಂಚೊಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಆರ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‍ತ ಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ೧೮೬೭ಟ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾರ್ಸಾಟ್ ಆರ್ ಪುಟ್ಟೂತೆರ್. ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿನ ದುಂಬುತ ಪುದಾರ್ ಮೇರಿಸ್ಲೋ ಡೋವ್ಸಾ. ಪಿಯರೆ ಕ್ಯೂರಿ ಒಟ್ಟಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅರೆನ ಪುದಾರ್  ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಉಂದು ಮಾಲ್ತೆರ್.[೧]

ಎಲ್ಯಡತ್ತ್ ಚತುರೆಯಾತ್ ಆರ್, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಟ್ ಚಿನ್ನತ ಪದಕೊನ್ ಪಡೆತ್ತೆರ್. ೧೮೯೧ರಲ್ಲಿ ಅರ್ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾತ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪೊತೆರ್.  ಸೌಖನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಟ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪದವಿನ್ ಪಡೆತ್ತೆರ್. ಅಲ್ಪ ಅರೆಗ್ ಪಿಯರಿ ಕ್ಯೂರಿನ ಪರಿಚಯವಾತ್. ಮದ್ಮೆಡ್ತ್ ಬುಕ್ಕೊ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಜತೆಸೇರಾತ್ ಸಂಶೋಧನೆನ್ ಮಾಲ್ತೆರ್.[೨]

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಯುರೇನಿಯಂ ಅದಿರ್ನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಕಿರಣ ಧಾತು ಇಪ್ಪೊಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅರ್ ರೇಡಿಯಂ ಅಂಚನೆ ಪೊಲೋನಿಯಂ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಮೂಲಧಾತುನ್ ಕಂಡುಪತ್ತಿಯಿರ್. ೧೯೦೩ಟ್ ರೇಡಿಯಂನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಲ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿ ದಂಪತಿಲು ಬುಕ್ಕೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೇಕೆರಲ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನತನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಪಡೆತ್ತೆರ್. ೧೯೧೧ಟ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಟ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತೆರ್. ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ದುಂಬುತ  ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಣ್ಪಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅರೆನವು. ಅರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯತ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ.

೧೯೩೪ ತ ಜುಲೈ ೪ ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣತ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಡ್ತ್ ಸೈತೆರ್.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ೧೯೦೩ಟ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನತ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
  • ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗತ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]