ಮೇಲುಕೋಟೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮೇಲುಕೋಟೆ

ಶ್ರೀ ಯೋಗಾ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ದೇವಾಲಯಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇಲುಕೋಟೆ
ಮೇಲುಕೋಟೆ
 1. ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
 2. ಯೋಗಾನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
 3. ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ
 4. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ದೇವಾಲಯ
 5. ಶಾಂಡಿಲ್ಯದ ಸನ್ನಿಧಿ
 6. ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳು
 7. ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
 8. ಯೋಗಾನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
 9. ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ
 10. ಶಾಂಡಿಲ್ಯದ ಸನ್ನಿಧಿ
 11. ಕುಲಶೇಖರ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಸನ್ನಿಧಿ
 12. ಜೀಯರ್ ಸನ್ನಿಧಿ
 13. ವೇದಾಂತದೇಶಿಕರ ಸನ್ನಿಧಿ
 14. ಕೇಶವ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ
 15. ನಂಜೀಯರ್ ಸನ್ನಿಧಿ
 16. ಮಾರಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿ
 17. ಪೇಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸನ್ನಿಧಿ
 18. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಗುಡಿ
 19. ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಗುಡಿ
 20. ಪೇಟೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಗುಡಿ
 21. ಸೀತಾರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
 22. ಕರಣಿಕ ನಾರಾಯಣನ ಗುಡಿ
 23. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿ
 24. ಪರಕಾಲ ಮಠ
 25. ಅಹೋಬಲ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ
 26. ಆದಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಿ
 27. ಪಂಚ ಭಾಗವತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿ
 28. ಪೇಯಾಳ್ವಾರ್ ಸನ್ನಿಧಿ
 29. ವರಾಹ ದೇವಾಲಯ
 30. ಬಿಂದು ಮಾಧವ ದೇವಾಲಯ
 31. ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ
 32. ಹಯಗ್ರೀವ ಸನ್ನಿಧಿ
 33. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿಧಿ
 34. ದತ್ತ ನಾರಾಯಣ ಗುಡಿ
 35. ವರಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ (ಏಕಶಿಲೆ ಗಣಪ)
 36. ಕೇಶವ (ನಯನಕ್ಷೇತ್ರ)
 37. ಶನೇಶ್ವರ ಗುಡಿ
 38. ಕವಿಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ
 39. ಕರಮೆಟ್ಟಿಲು ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ
 40. ಮೂಡ ಬಾಗಿಲು ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ
 41. ರಾಯರಗೋಪುರ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ
 42. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾಲಯ
 43. ಸುಗ್ರೀವನ ಗುಡಿ
 44. ಕಾಳಮ್ಮನ ಗುಡಿ
 45. ಗರುಡ ದೇವರ ಗುಡಿ
 46. ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ(ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹೊಂಡ)
 47. ಹೊರತಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ
 48. ಶಿವನ ಗುಡಿ(ಉಳ್ಳಿಬಾವಿ)

ಕವಿ ಪುತಿನ ಇಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲೋಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೧]

 1. kn:ಮೇಲುಕೋಟೆ