ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಭಾರತ ದೇಶೊಗು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ್‍ಡ್ ತಾಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶೊ. ದುಂಬು ದೆಕ್ಕ್ ಬರ್ಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.