ಯಾಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಯಾನದ ರಮ್ಯ ಚಿತ್ರೊ

ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದ ಪುದರ್. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೊಲಾ ಆದುಂಡು.[೧] ಇಂದು ಕಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಆದುಂಡು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಯಾನಲಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾನೊ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್‍ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶೊಗು ಸೇರುಂಡು.[೨] ಕಾರವಾರೊದ ಬಂದರ್‍ಡ್ದ್ ೬೦ ಕಿಲೋಮಿಟರ್(೩೭ಮೈಲ್)ದೂರೊ, ಸಿರಸಿಡ್ದ್ ೪೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್(೨೫ ಮೈಲ್) ದೂರೊ, ಕುಮಟಾಡ್ದ್ ೩೧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್(೧೯ ಮೈಲ್) ದೂರೊಡ್ ಯಾಣ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯೊದ ಕಲ್ಲ್ ಪ್ರವಾಸಿಗೆರೆನ್ ಕೈ ಬೀಜಿದ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಯಾಣಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಶಿಕರೊಲು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರೊ, ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋಹಿನಿ ಶಿಖರೊ.[೩] ಮುಲ್ಪದ ಶಿಖರೊಲು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣ್‌ದಂಚ ತೋಜುನ ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಲು. ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರೊ ೧೨೦ ಮೀಟರ್ (೩೯೦ ಫೀಟ್)ಎತ್ತರೊ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೋಹಿನಿ ಶಿಖರೊ ೯೦ ಮೀಟರ್ (೩೦೦ ಫೀಟ್) ಎತ್ತರೊ ಉಂಡು. ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರೊಡು ಸ್ವಯಂಬು ಲಿಂಗೊದ ಉದ್ಭವ ಆದುಂಡು. ಈ ಶಿಖರೊಡು ನೀರ್ ಜನಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಶಿಖರೊ ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರೊ ಜಾಗೆಲಾ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಲಪ ಒರ್ಸೊಗೊರೊ ಶಿವರಾತ್ರೆಗ್ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್‍ಡ್ ಕಂಗೊಲಿಸವುನ ಈ ಕಾಡ್, ಮುಲ್ಪದ ಶಿಖರೊಲು ಪ್ರವಾಸಿಗೆರೆನ್ ಕೈ ಬೀಜಿದ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು.

ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರೊ

ಈ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ಶಿಖರೊದ ಸುತ್ತೂಲ ದಟ್ಟ ಕಾಡ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೊದ ಸುತ್ತುಗು ಪರಡ್ಡ್‌ದುಂಡು. ಈ ಕಾಡ್ ಭಾರತೊಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಂದ್ ಗುರುತಿಸಾಯಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟೊಲೆ ಸಾಲ್‍ಗ್ ಸೇರುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ತಿಕುನ ಸುರೂತ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲ್‌ಬೆಟ್ಟೊ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರೊ. ಈ ಶಿಖರೊಡು ೩ ಮಿಟರ್(೯.೮ ಅಡಿ) ಉದ್ದೊದ ಒಂಜಿ ಗುಹೆ ಉಂಡು. ಈ ಗುಹೆತ ಉಲಾಯಿಡ್ ಕಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ದುರ್ಗೆನ ಪ್ರತಿರೂಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಶಿವನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂಬು ಪ್ರತಿಬಿಂಬೊ ಉಂಡು. ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ದ್ ನೀರ್ ಪರಿತ್ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪರಿಪುನ ನೀರ್‍ಗ್ 'ಚಂಡಿಸುದೆ' ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಸುದೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪಟ್ಟನೊಡು ಅಘನಾಶಿನಿ ಸುದೆನ್ ಸೇರುಂಡು. ಜನಪದೆರ್ ಇಂದೆನ್ ಗಂಗೋದ್ಭವ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಶಿಖರೊಡು ೬೧ ನಮುನೆದ ಕಲ್ಲ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ೩ ಕಿ.ಮೀ. ಮುಟ್ಟ ಪರಡ್‍ದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಭೂತಿ ಬೂರುನವು ನಾನೊಂಜಿ ಇಸೇಸೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.kamat.com/kalranga/kar/yana.htm
  2. http://www.tripadvisor.in/ShowUserReviews-g297627-d3167637-r260682736-Yana_Rocks-Karnataka.html#REVIEWS
  3. http://www.thehindubusinessline.com/2001/05/07/stories/100772g4.htm
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಯಾಣ&oldid=117318"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು