ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಯುರೋಪ್ ಖಂಡೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್‍ನ್ ತೋಜಾವುನ ನಕ್ಷೆ

ಯುರೋಪ್ ಖಂಡೊದ ವಾಯುವ್ಯ ಕಡಲ್‍ದ ಬರಿಡ್ದ್‌ಲಾ ಅಂಚಿ ಉಪ್ಪುನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಾಲ್ ದೇಶೊಲ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (England), ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ (Scotland), ವೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ (Ireland) ಈ ಒಕ್ಕೂಟಡ್ ಉಪ್ಪುನ ದೇಶೊಲು.

ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ Great Britain ಬುಕ್ಕೊ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ (United Kingdom), ಪಂಡ UK ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಿಟನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರಾತ್ಂಡ್) ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಭೌಮೊ ಸಂಸ್ಥಾನವಾದ್ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡೊದ ವಾಯುವ್ಯೊ ಕರೆತ ಅಂಚಿಡ್ ನಿಲೆಯಾದುಲ್ಲೆರ್. ಉಂದೊಂಜಿ ದ್ವೀಪ ದೇಸೊ[೧] ಆತ್ಂಡ್. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್,[೨] ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ದ ಈಶಾನ್ಯೊ ಭಾಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಿಂಜ ಕಿನ್ಯ ದ್ವೀಪೊಲೆನ್ ಸೇರೊಂದು ಪರಡ್ಡ್‌ನ ದ್ವೀಪೊ ಸಮೂಹೊ. ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಭೂ ಗಡಿನ್ ಸೇರೊಂದು ಯು ಕೆ ದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ್ ಆ ಗಡಿನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯೊದೊಟ್ಟುಗೆ ಪಟೊಂದ್ಂಡ್.[೩] ಈ ಭೂ ಗಡಿನ್ ಬುಡ್‍ತ್ ಯುಕೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ, ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಲ್ಗಾಲುವೆ ಬುಕ್ಕೊ ಐರಿಷ್ ಕಡಲ್‍ಡ್ದ್ ಆವೃತ ಆತ್ಂಡ್. ಮಲ್ಲ ದ್ವೀಪವಾಯಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಕಡಲ್ಗಾಲುವೆದ ಸುರಂಗೊಡ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ದೊಟ್ಟುಗೆ ಸಂಪರ್ಕೊ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.britannica.com/place/United-Kingdom
  2. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080909013512/http://www.number10.gov.uk/Page823
  3. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2455710/Border-checks-between-Britain-and-Ireland-proposed.html