ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಕಾನಂದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಕಾನಂದ

ಜೇಮ್ಸ್ ಲಿನ್(1892–1955)[೧] ಮೇರ್ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದೆರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆರೆಡ್ ಪ್ರಮುಖೆರ್. 1931ಟ್ ಪರಮಹಂಸೆರೆನ್ ಭೇಟಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತೀ ಶೃದ್ಧೆಡ್ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಾಧನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪರಮಹಂಸೆರ್ ಮೇರೆನ್ 'ಸಂತ ಲಿನ್'ಪಂಡ್ದೇ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. 1951ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಯೋಗಾನಂದೆರ್ ಮೇರೆಗ್ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದು ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಕಾನಂದ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.yssofindia.org/about/Spiritual-Lineage