ರಿಕ್ಷಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ರಿಕ್ಷಾ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ದಿನೊಟ್ ಭಾರತೊಡ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ತೆಗ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಹನ. ಈ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರದ ವಾಹನೊಡ್ ಒಟ್ಟುಗ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಆರಾಮಡ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ.[೧] ಉಂದು ಸಾಧಾರಣ ವೇಗೊಡೆ ಪೋಪುಂಡ್. ಕಿನ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಾದ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ. ಉಂದೆಟ್ಟೇ ಬೆನ್ನುನೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಗೆತೊನೆರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಧನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯಲ ಉಂಡು. ಉಡುಪಿಡ್ ಸುಮಾರ ೩೦೦೦೦ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆವೋಂದುಂಡ್.

ರಿಕ್ಷಾ - ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Rickshaw". Merriam-Webster, Incorporated. Retrieved April 10, 2013.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಿಕ್ಷಾ&oldid=142853"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು