ರೈಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರೈಲ್

ಭಾರತ ಸಾರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡದಾತ್ತರ ಇನೀ ದೇಶೊಡ್ ರೈಲ್ ಪನಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ ಕೋಟಿ ಗಟಲೆ ಜನಕೊಲೆಗ್ ಉಪಾಕಾರ ಆಪಿನ ಅಂಚಿದ್ ಕಾರ್ಯ ನಡತಂಡ್. ಪ್ರಥಮೊಡ್ ರೈಲ್ದ ಪರಿಚಯ ಆಯಿನ ೧೮೫೩ (ಒಂಜಿಸಾವಿರದ ಎಡಮಾನುತ್ ಐವತ್ತಮೂಜಿನೆ ಇಸವಿದ್) ಬಾಂಬೆಡ್ದ ಥಾಣದ ಊರು ಮುಟ್ಟು. ಈ ರೈಲ್ವೆದ ಕೆಲಸೊಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಣ ಚಾಲಣೆ ಪುರಾ ಒಮಜಿ ಸಾವಿರದ ಒರಬನೂತ್ತ ಐವತೊಜಿನೆ ಇಸವೀಡ್ ನಡಪರೆ ಸುರುಆದ್ ಆಂಡ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದನಂಡ್. ಇನಿತಾ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಬೋಡಾಪಿನರಿತಿಡ್ವ ರೇಲ್ಚೆದಾ ವ್ಯ್ಸ್ತೆಳು ಆವೊಂದ್ ಉಂಡು. ಯಾತ್ರಿಲೆಗ್ ವರೀತಿದಾಲಾ ಭಂಗ ಕಷ್ಟ ಆವಾಂದಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಸರಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಲತ್ತೊದ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ರೇಲ್ಲೆಡ್ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಕ್ಕಾಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವನಸದಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಯದಕಲೆಗ್ ಅನೂಕುಲ ಆಪೀನಾ ರೀತಿಡ್ ಕುಲುನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪನಂಡ್ ಅಂಚಿಂದಾ ನಾಡಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾ.ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ನಂಕ ಕೊರುತ್ತಿನ ಈ ವಸ್ತುದ ಜಾಗ್ರತೆನ್ ಮಲ್ತದ್ ಅವೆತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾ ಜವಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ್ ಮಿತ್ತ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರೈಲ್&oldid=59178"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು