ಲೆಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಲ್ಲದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗ್ ಪೋವರ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಂಚಿ

ಲೆಂಚಿಗ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಏಣಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ 'ladder'[೧] ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೊಂಜಿ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತರ್ರೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆರಿ. ಎತ್ತರ ಜಾಗೆಗ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೋವೊಡ್ಡ ಲೆಂಚಿದ ಸಾಯೋ ಅಗತ್ಯ. ರಡ್ಡ್ ಉದ್ದದ ಮರ, ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕರ್ಬ, ಇಜ್ಜಿಡ ಅಲುಮಿನ್ದ ಕೋಲುಗ್ ಅಜೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಾದಿನ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಕೋಲುಲ್ ಇಂದೆಟ್ ಉಂಡು.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಲೆಂಚಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್, ವ್ಯಾಪರಸ್ಥೆರ್ ಗಟ್ಟಿದ ಲೆಂಚಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಯಾಯ ಕೆಲಸಗ್ ತಕ್ಕಂತಿನ ಲೆಂಚಿಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು.[೨]

ಲೆಂಚಿದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕೇರ್ಪು
  • ಏಣಿ/ಲೆಂಚಿ
  • ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಳತೆದ ಏಣಿಲು

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • 'ಅಟ್ಟ ಬಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಂಚಿದ ನೆಂಪು ಇಜ್ಜಿ' ಪನ್ಪೆರ್.
  • ಅಕಾಸೊಗು ಏಣಿ ದೀಯಿಲೆಕೊ

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬಾಣೊಗು ಲೆಂಚಿ ಪಾಡಿಲೆಕ್ಕ
  • ಮಿತ್ತ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಣಿಗ್ ತೊರಿತ್ತಿಲೆಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Ladder
  2. https://www.sitesafe.org.nz/guides--resources/practical-safety-advice/hard-hat-basic-safety3/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲೆಂಚಿ&oldid=163693"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು