ಲೋಕ ಅದಲತ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕೇರಲೊದ ಪದ್ಮಾಂಬಪುರಂದ ಕೋರ್ಟು ಚಾವಡಿ

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಪಂಡ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯೊ ಉಂದು ಪುರಾತನೊ ಭಾರತಡುಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅವೆನು ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮೊ ಸಭೆ, ಕುಲೊ, ನ್ಯಾಯಾಲಯೊ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯೊ ಮಸ್ತ್ ದುಬಾರಿ ಆದ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯೊ ಹಾಲಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬಡವೆರೆಗ್, ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಬೊಕ್ಕ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸಯೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಇಚಾರೊಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿತ್ತ ತೀರ್ಮಾನೊ ಲೋಕ ಅದಲತ್‍ಡ್ ನಡಪುಂಡು.[೧][೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://web.archive.org/web/20150911145946/http://kannada.oneindia.com/news/2009/03/29/karnataka-could-get-150-more-civil-courts.html
  2. http://web.archive.org/web/20150911150721/http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%B2%E0%B3%8B%E0%B2%95-%E0%B2%85%E0%B2%A6%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E2%80%8C