ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಲೋಹಾಬೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಲೋಹಾಭೊ ಉಂದು ಪಂಡ ಲೋಹ ಬುಕ್ಕ ಅಲೋಹ ರಡ್ಡೆಟ್ ಅಯಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊನ್  ತೋರುನ ಅತ್ತಂದೆ ಅವೆರಡರ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊನ್ ತೋರುನ ಮೂಲವಸ್ತುಲು. ಇಂದೆಟ್ ವಿಭಿನ್ನವಾತ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊನ್ ತೋರುನ ಗುಣ ಟ್ ಇಂಚನೆ ನಿಖರವಾಯಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಷ್ಟ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗುಣಟ್ ಪಿದಾಯಿಟ್  ಉಂದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರತ ಸಾಹಿತ್ಯೊಟ್ ತಮ್ಮದೇ ಆಯಿನ ಸ್ಥಾನೊನ್ ಪಡೆತ್ತಂಡ್.

ಬೋರಾನ್
ಸಿಲಿಕಾನ್
ಜರ್ಮೇನಿಯಂ
ಆರ್ಸೆನಿಕ್

ಲೋಹಾಬೊತ  ವ್ಯಾಖ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೋಹಾಬೊ[೧] ಉಂದೆ ಪದೊನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಅಲೋಹಗ್  ಬಳಸೊಲಿ . ಉಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ  ಇವು ಲೋಹ ಬುಕ್ಕ ಅಲೋಹಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ  ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತೋಜುನ ಅತ್ತಂದೆ ರಡ್ಡೆತ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊನ್ ತೋಜುನ ಮೂಲವಸ್ತುವಾತ್. ಈ ತೆರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ೧೯೪೦ ತ್ ಇಂಚಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತ್[೨]. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಅರೆಲೋಹ ಉಂದೂ ಕೂಡಾ ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಈ ಅರೆ ಲೋಹ  ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್‍ತ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆಇಪ್ಪುಉಂಡು .

ಲೋಹಾಬೊ ಉದಾಹರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಗುರುತ್ಸ ದಿವುನ  ಆಜಿ ಲೋಹಾಬೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬೋರಾನ್(Bo)
 2. ಸಿಲಿಕಾನ್(Si)
 3. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ(Gr)
 4. ಆರ್ಸೆನಿಕ್ (Ar)
 5. ಆಂಟಿಮೊನಿ(An)
 6. ಟೆಲ್ಲರಿಯಂ(Tl)

ಭಾಗಶ: ಗುಣೊನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹಾಬೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಇಂಗಾಲ
 2. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
 3. ಸೆಲೆನಿಯಂ
 4. ಪೊಲೊನಿಯಂ
 5. ಆಸ್ಟಾಟಿನ್

ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಲೋಹಾಭಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕಟ್ ಲೋಹಾಬೊಲು 'ಪಿ' ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ತೋಜಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನಾ ಗುಂಪು ಬೋರಾನ್ ಡ್‍ತ್ ಆರಂಭವಾತ್ ಆಸ್ಟಾಟಿನ್  ಅಂತ್ಯವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು . ಕೆಲವು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕಟ್ ಲೋಹಲು ಬುಕ್ಕ ಅಲೋಹ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಾಗೊ ಉಂಡು  ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಗೆರೆನ್ ಎಳೆತ್ ದಿಪೇರ್. ಲೋಹಾಬೊಲು ಈ ವಿಭಾಜಕದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೀಜಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು .

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕಟ್ ಲೋಹಾಬೊ

ಲೋಹಾಬೊತ  ಗುಣಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೋಹಾಬೊ[೩]ಲು ತೋಜಾಯಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಲೋಹಳಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವು ಪೆಡಸಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕೊಲು. ರಾಸಾಯನಿಕವಾತ್ ಅವು ಅಲೋಹ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣೊನ್  ತೋಜಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಚನೆ ಅವು ಇತರೆ ಲೋಹ ದೊಟ್ಟಗ್ ಸೇರ್‍ತ್ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹೊನ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಲ್ಪುಂಡು . ಅಲ್ಲದೇ ಅವು ಭೌತಿಕ ಬುಕ್ಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊನ್  ಲೋಹ ಬುಕ್ಕ ಅಲೋಹ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಟ್ ಸ್ಥಿತಿತ್. ಅವು ಪೆಡಸು ಗುಣಟ್ ಅವು ಕಠಿಣವಾತ್ ವಸ್ತುನ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಕಷ್ಟ. ಅವು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಸಂಯುಕ್ತೊ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ತಯಾರಿಕೆಗ್, ಜೈವಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ಆತ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ವೇಗವರ್ಧಕ ಆತ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗ್ ಬಳಸುವೇರ್ . ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಗುಣ  ಅಯಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್  ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್  ತಯಾರಿಕೆಟ್ ಉದ್ಯಮಟ್ ೧೯೫೦ಟ್ತ್ ಆರಂಭವಾತ್. ಇಂಚನೆ ಎಲೆಕ್ರ್ಟಾನಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಆತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Metalloid
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Metalloid
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ೬ ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲೋಹಾಬೊ&oldid=71004"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು