ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಜ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಷ್ಟಮುಖಿ ವಜ್ರದ ಪರೆಲ್
ಅಷ್ಟಮುಖಿ ವಜ್ರದ ಪರೆಲ್

ವಜ್ರ (Diamond) ನವ ರತ್ನೊಲೆಡ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಬಿಲೆಬಾಳುನ ಕನಿಜೊ ಪಂಡ ಮಣಿ ರತ್ನ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಘಟನೆಡ್ ವಜ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಜ್ಜಿ (ಇಂಗಾಲ, ಕಾರ್ಬನ್, Carbon)ಒಂಜೇ. ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಮಜ್ಜಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಷ್ಣತೆಗ್ ಗುರಿಯಾಂಡ ವಜ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಕಾರ್ಬನ್ (ಮಜ್ಜಿ)ದ ಕಣಕುಲು ಒತ್ತಡೊಗು ಗುರಿಯಾದ್ ವಜ್ರ ಆನಗ ಚಚೌಕ (cubic) ರೂಪದ ಅಷ್ಟಮುಖಿ (Octahedral)ಪಟಿಕೊಲೆದ ರೂಪ ಗೆತೊನುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮಜ್ಜಿಲಾ ವಜ್ರಲಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂಲವಸ್ತುದ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆತ ಬಹುರೂಪಿಲು (allotropes) ಇಂದ್ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನಮ್ಮ ದೇಸೊದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಸುಮಾರಾದ್ 3,000 ವರ್ಷೊಲೆನ ಪಿರಾಕುಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಯಿಡುದು ದುಂಬೆ ವಜ್ರೊಲೆನ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಉದರ್ಮೆಗ್, ವಜ್ರಕರೂರು ಇನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಊರುದ ಪುದರೆ ವಜ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಊರು ಇಂದ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಚರಿತ್ರೆದ ಕಾಲೊಡು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಇನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ವಜ್ರೊಗು ಕೊಹಿನೂರು ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಕೊರುದು, ಆ ವಜ್ರ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಸುಲ್ತಾನೆರನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲೊಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದ್ ಲಡಾಯಿಲೆಗ್ ಕಾರಣ ವಾತಿನೆನ್ ಚರಿತ್ರೆದ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ಓದೊಲಿ.

ವಜ್ರದ ತೂಕ: ಕ್ಯಾರೆಟ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಜ್ರೊದ ಪರೆಲುಲೆನ ಗುಣ ಲಚ್ಚಣೊಲು ಅತ್ತಾಂದೆ ಅಯಿಕುಲೆನ ತೂಕೊದ ಮಿತ್ತ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನೊನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರ ಇನ್ನಗ 200 ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂ ತೂಕೊಗು ಸಮ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಗ 5 ಕ್ಯಾರೆಟ್‍ದ ಒಂಜಿ ವಜ್ರ 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಆಪುಂಡು. 5,000 ಕ್ಯಾರಟ್ ತೂಕದ ವಜ್ರೊಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಲೊ ತೂಕ ಆಪುಂಡು.

(ಬಂಗಾರೊದ ಶುದ್ಧತೆನುಲಾ ಕ್ಯಾರೆಟುಲೆಡ್ ಪಣ್ಪಿನ ರೂಡಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ, ಮಣಿ ರತ್ನೊಲೆನ ತೂಕದ "ಕ್ಯಾರೆಟ್" ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ್ದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪಣ್ಪುನ "ಕ್ಯಾರೆಟ್" ಬೇತೇನೆ).

ಗುಣ-ಲಚ್ಚಣೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ನಿಸರ್ಗೊಡು ವಜ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪರೆಲ್ದ ರೂಪೊಡು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ್ ಇಜಿಂಡ ಬೊಲ್ದು, ಮಂಜೊಲು, ನೀಲಿ, ಕೆಂಚಿ, ಕಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ರಂಗುಲೆಡ್ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲೆಕುಲೆಡ್ ಅಡಕವಾದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಜ್ರ ಉಂಡಾನಗ ಅಯಿತೊಲಯಿ ದಿಂಜ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಕಜವು ವಸ್ತುಲು ಸೇರೊಂಡಡ ವಜ್ರ ಕಪ್ಪಾದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ವಜ್ರೊಲೆಗ್ ಅಲಂಕಾರ- ಆಭರಣದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟ್‌ಡ್ ಬಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ.
 • ವಜ್ರ ಕನಿಜೊಲೆಡ್, ರತ್ನೊಲೆಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ವಸ್ತು. ಗಟ್ಟಿ ಕನಿಜೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನೊಡು ವಜ್ರ ಉಂಡು. ಮೋಹ್ಸ್ ಇನ್ಪಿನಾಯೆ ಒಂಜೆಡ್ದ್ (1) ಪತ್ತ್ (10) ಅಂಕ ಕೊರುದು, ಮಲ್ತಿ ದಿನ ಕನಿಜೊಲೆನ ಗಟ್ಟಿತನತ ಪಟ್ಟಿಡ್ ವಜ್ರದ ಗಟ್ಟಿಗುಣ (ಕಾಠಿಣ್ಯ ಗುಣ) ಸಂಕೆ 10. (Mohs scale of hardness). ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರೆ, ವಜ್ರೊನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ವಜ್ರೊನೇ ಬೋಡು.
 • ವಜ್ರದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕಾಂಕ 2.418. ವಜ್ರ ತೂವರೆ ಕಾಜಿ (glass)ದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡಾ, ವಕ್ರೀಭವನ ಗುಣಾಂಕ (refractive index) ಕಾಜಿಡುದು ದಿಂಜ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ವಜ್ರೊನು ಗುರುತು ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಪುಂಡು.
 • ವಜ್ರೊಲೆಗ್ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಗುಣ ಉಂಡು.
 • ವಜ್ರೊಲೆಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ಆಂಡಾ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರ ನಮೂನೆಗ್ ಅರೆವಾಹಕ (semiconductor ) ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣ ಉಂಡು ಇಂದ್ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ ದೆರ್.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧. ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಶಿಲೆತ ವಜ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ವಜ್ರದ ಪರೆಲ್ ನಿಸರ್ಗೊದ ರೂಪ
ವಜ್ರದ ಪರೆಲ್ ನಿಸರ್ಗೊದ ರೂಪ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದ್ "ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್" (kimberlite ) ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಾಯಿನ ಶಿಲೆಟ್ ವಜ್ರ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ತಿಕ್ಕುನ ಉಂಡು. ಈ ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಪಿನ ಶಿಲೆ ಅತಿ-ಮೇಫಿಕ್ ( ultramafic ) ನಮೂನೆಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ನಳಿಕೆಲೆನ (pipes ) ರೂಪೊಡು ಭೂಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಶಿಲೆತ ನಳಿಕೆಲು ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ೧೦೦- ೧೫೦ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಗಾಂತುಡು ರೂಪ ಪಡೆವೊನುವಾ. ಇಂಚಿನ ಗಾಂತುಡು (depth) ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ದಿಂಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣೊದ ಉಷ್ಣಮಾನ ಬೊಕ ಒತ್ತಡ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಇಂಗಾಲ (ಕಾರ್ಬನ್) ದ ಅಂಶೊಲು ವಜ್ರದ ರೂಪು ಪಡೆವೊನುವಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾದ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಇನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ವಜ್ರದ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆವೊಂದು ಉಲ್ಲ. ಈ ಊರುದ ವಜ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಶಿಲೆಕು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ವಜ್ರದ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲೆಡ್ ವಜ್ರ ಏತ್ ಅಪರೂಪ ಇನ್ನಗ, ಜಗತ್ತ್‌ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಜ್ರದ ಗಣಿಕುಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಟನ್ ವಜ್ರಯುಕ್ತ ಶಿಲೆನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸರಾಸರಿ 1 - 3 ಕ್ಯಾರಟ್ ದಾತ್ ವಜ್ರದ ಪರೆಲುಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

೨. ತುದೆತ ಪೊಯ್ಯೆದ ವಜ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಜ್ರದ ಪರೆಲುಲು ಇಪ್ಪುನ ಶಿಲೆಕುಲು ಬದಲಾಪಿನ ಪರಿಸರದ ದೆಸೆಟ್ ಶಿಥಿಲವಾದ್ ಪುಡಾದ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಕಣೊಕುಲಾದ್ ಪರಪುನ ತುದೆಕುಲೆನ ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಪರತೊಂದು ಪೋದ್ ಅಯಿಕುಲೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಗುಣತ ವಜ್ರದ ಕಣೊಕುಲು ತುದೆತ ಅಡಿಟ್ ಪೊಯ್ಯೆದೊಟ್ಟುಗು ಶೇಖರವಾಪಿನ ಉಂಡು. ಜಗತ್ತ್‌ದ ದಿಂಜ ಕಡೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಪರಪುನ ನೀರ್ದ (alluvial diamond) ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ವಜ್ರದ ಪರೆಲುಲೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾ.

ಜಗತ್ತುಡು ವಜ್ರದ ಮಲ್ಲ ಗಣಿಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪೊಲೆಡ್ ಕತ್ತೆರಿದಿನ ವಜ್ರೊಲು
ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪೊಲೆಡ್ ಕತ್ತೆರ್ದಿನ ಆಲಂಕಾರದ ವಜ್ರೊಲು

೨೦೧೬ ವರ್ಷೊಡು ದಿಂಜ ವಜ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಗತ್ತುದ ೧೦ ಮಲ್ಲ ವಜ್ರದ ಗಣಿಕುಲೆನ ಪಟ್ಟಿ ಈ ತಿರ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು:

೧. ಜ್ವಾನೆಂಗ್, ಬೋಟ್ಸ್ ವಾನ. ಉತ್ಪಾದನೆ ೧೧.೯ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರಟುಲು

೨.ಜುಬಿಲಿ,ಯುಕುಟಿಯಾ,ರಶಿಯಾ, ಉತ್ಪಾದನೆ ೯.೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

೩.ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್, ರಶಿಯಾ, ಉತ್ಪಾದನೆ ೩.೯ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

೪.ಒರಪಾ,ಬೋಟ್ಸ್ ವಾನ , ಉತ್ಪಾದನೆ ೭.೯ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

೫.ದೇಬ್ ಮೆರೈನ್,ನಮಿಬಿಯಾ, ಉತ್ಪಾದನೆ ೧.೧೭ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

೬.ಕಟೋಕ, ಅಂಗೋಲಾ,ಉತ್ಪಾದನೆ ೬.೭ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

೭.ನ್ಯೂರ್ಬಿನ್ ಸ್ಕಾಯ,ರಶಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ೫.೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

೮.ಡಿಯಾವಿಕ್, ಕೆನಡಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ೬.೬ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

೯.ಇಕಾಟಿ,ಕೆನಡಾ, ಉತ್ಪಾದನೆ ೫.೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

೧೦.ಮಿರ್, ರಶಿಯಾ: ಉತ್ಪಾದನೆ ೩.೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟುಲು

ಭಾರತದ ವಜ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಾಲಿ ವಜ್ರದ ಗಣಿಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತೆ ಭಾರತೊಡು (1) ಕೊಲ್ಲೂರು (ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ) ಬೊಕ (2) ಪನ್ನಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)- ಇನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ ವಜ್ರದ ಗಣಿಕುಲು ಚಾಲ್ತಿಡು ಉಲ್ಲಾ. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೂರತ್ ನಗರೊಡು ವಜ್ರ ಕತ್ತೆರುನ ರೂಪೊ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ದಿಮೆ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು.ವಜ್ರದ ಉದ್ದಿಮೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಜ್ರೊಲೆನ್ ಬೇತೆ ದೇಶೊಲೆಡ್ದ್ ಆಮದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಚರಿತ್ರೆದ ವಜ್ರದ ಗಣಿಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದಿನಾಜನೆ ಶತಮಾನೊಡು ಆಂಧ್ರೊಡು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಸುಲ್ತಾನೆರ್ ಆಳಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಗೋಲ್ಕೊಂಡಾ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಜ್ರೊಲೆನ್ ಕತ್ತೆರ್ದ್ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಗೋಲ್ಕೊಂಡಾ ಊರುದ ಕೈತಲ್ಡ್ ಅಮರಗಿರಿ (ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ಮೆಹಬೂಬನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ); ವಜ್ರಕರೂರು (ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ) ಬೊಕ ಕಲ್ಲೂರು (ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆ) ಊರುಲೆಡ್ ವಜ್ರದ ಗಣಿಕುಲು ಇತ್ತಾ. ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿನ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಜ್ರೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿ ಈ ತಿರ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು:

 • ನಿಜಾಂ ವಜ್ರ - ೩೪೦ ಕ್ಯಾರೆಟ್
 • ಓರ್ಲೋಫ್ ವಜ್ರ - ೩೦೦ ಕ್ಯಾರೆಟ್
 • ಗ್ರೇಟ್ ಮೊಗಲ್ ವಜ್ರ - ೨೮೦ ಕ್ಯಾರೆಟ್
 • ದರಿಯಾ ಎ ನೂರ್ ವಜ್ರ -೧೮೨ ಕ್ಯಾರೆಟ್
 • ರೀಜೆಂಟ್ ವಜ್ರ - ೧೪೦ ಕ್ಯಾರೆಟ್
 • ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ವಜ್ರ - ೧೩೫ ಕ್ಯಾರೆಟ್
 • ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ೧೦೫.೬ ಕ್ಯಾರೆಟ್..... ಇತ್ಯಾದಿ

ಕೃತಕ ವಜ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಕೃತಕ ವಜ್ರೊಲು - ಮಿಲಾವುದ ಬ್ಲೇಡುಡು ಕುಲ್ಲಾದಿನವು.
ಕೃತಕ ವಜ್ರೊಲು - ಮಿಲಾವುದ ಬ್ಲೇಡುಡು ಕುಲ್ಲಾದಿನವು.

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಣಕುಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನೊಲೆಡ್ ವಜ್ರವಾದ್ ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಡು. ಇಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ವಜ್ರೊಲೆಗ್ ಕೃತಕ ವಜ್ರೊಲು (Synthetic diamond) ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಕೃತಕ ವಜ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಡ್ ನಾಲ್ ಬಗೆತ ವಿಧಾನೊಲು ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಉಂಡು.

1.ದಿಂಜ ಉಷ್ಣ ಬೊಕ ದಿಂಜ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ಕೃತಕ ವಜ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಇಂಚಿನೆಕ್ HPHT Diamond ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಂಡು. HPHT ಇನ್ನಗ ದಿಂಜ ಉಷ್ಣ - ದಿಂಜ ಒತ್ತಡ (High Pressure-High Temperature) ವಿಧಾನ.

2.ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ( Chemical Vapor Method) ವಿಧಾನೊಡು ವಜ್ರದ ತೆಲುಪುದ ಪದರೊಲೆನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು.(ಅರೆವಾಹಕವಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ).

3.ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಸ್ಪೋಟ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊಡು ವಜ್ರದ ಕಿನ್ಯ ಕಣಕುಲೆನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು.

4. ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕನಿಜೊನು ಶಬ್ಧಾತೀತ (ultrasound ) ತರಂಗೊಲೆಗ್ ಗುರಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೃತಕ ವಜ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಡು.

ಶುದ್ಧರೂಪೊದ ಕೃತಕ ವಜ್ರೊಲೆನ್ ಉಷ್ಣವಾಹಕೊ (thermal conductor) ಲಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೃತಕ ವಜ್ರೊಲು ಉಷ್ನವಾಹಕೊಲಾದ್ ತಾಮ್ರೊಡುದು 7.5 ಪಾಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಸಾಮರ್ತ್ಯ ತೋಜಾವಾ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ನಿಸರ್ಗದ ವಜ್ರೊಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅಶುದ್ಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರಣ ಕೃತಕ ವಜ್ರೊಲೆನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಉಷ್ನವಾಹಕೊಲಾಪುಜ.

ಔದ್ಯಮಿಕ ವಜ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಲಂಕಾರ - ಆಭರಣೊಲೆಗ್ ಬಳಕೆಯಾವಂದಿನ ಪೊರ್ಲು ದಾಂತಿನ ನಿಸರ್ಗದ ವಜ್ರೊಲೆನ್ ಉದ್ಯಮೊಲೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಲುವೆರ್. ಇಂಚಿನ ವಜ್ರೊಲೆಗ್ ಔದ್ಯಮಿಕ ವಜ್ರೊಲು (industrial diamonds) ಇಂದ್ ಪುದರ್. ಮಣಿ ರತ್ನೊಲೆಗನ್ ಅಲಂಕಾರದ ಬಳಕೆಗ್ ಕತ್ತೆರ್ದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪು ಕೊರಿಯೆರೆ ಕೆಲವು ಕೀಳು ಜಾತಿದ ಇನ್ನಗ ಪೊರ್ಲುದಾಂತಿನ ಆಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದುಪ್ಪುನ ವಜ್ರಜಾತಿಲೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಲುವೆರ್. ಇಂಚಿನ ವಜ್ರೊಲೆಗ್ ಬೋರ್ಟ್ (bort) ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಬೊನೆಡೊ (carbonado: ಕಪ್ಪು ವಜ್ರ) ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಕೃತಕ ವಜ್ರೊಲುಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಔದ್ಯಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ದಿಂಜ ಬಳಕೆ ಯಾಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond

2.http://www.mining.com/top-producing-diamond-mines-2016/

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ವಜ್ರ&oldid=169862"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು