ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್

ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ [೧] ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಲಕೇಷನ್. ಬ್ರಯಿನ್ ಎಕ್ತ್‌ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನ್ ಕೌಂಮ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ೨೦೦೯ಡು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಮೋಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ದುಂಬು ಯಾಹೂ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಪ್ನಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲತಿನಕುಲು. ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಂಪೆನಿ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಅಮೇರಿಕದ ಕಾಲಿಫೋನಿಯ ಮೌಂಟನ್ ವ್ಯೂ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಪೆನಿನ್ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಪಿನಿ ದೆತನೊಂದು ಉಂಡು. ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಪನೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನು ೧೯ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಕೊರುದು ದೆತೊಂದಿನಿ ಪಂದ್ ಆಯಿನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯ ತಾರೀಖು ೧೦೨೪ ಅವು ಆಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಜಗತ್ತ್‌ಡೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆಂಡ್. ಜಗತ್ತದ್ ೬೦೦ ಕೋಟಿಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಜನ ಇನಿ. ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪವೇರ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದ ೭೦ ಕೋಟಿ ಜನ ಅವೆನು ಕರಗತ ಮಲತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಅವು ಜಗತ್ತದ ೧೦ನೇ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜರ್ಮನಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಚೈನದ ವಿಚಾಟ್ (೪೩೮ ಕೋಟಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಕುಲು) ಬೊಕ್ಕ ಜಾಪಾನದ ಲೈನ್ (೪೦೦ ಕೋಟಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಕುಲು).

ಉಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:WhatsApp