ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೪

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೮ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಾರೀಕ್ ೨೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ನೆ ದಾನಿ ೧೦ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ಲೇಸ್ ನಡಪ್ಯರ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಬೊಕ್ಕೊ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಂತೆರ್ಲಾ ಲೇಸ್‍ಗ್ ಬರೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ.
  • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನನಲ ಲೈವ್ ಆತ್‍ಜಿ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‍ಡ್ ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಆವೊಡಾಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕೇಂದ್ರೊಗು ಲೈವ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೊ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಲೇಸ್ ಅಗತ್ಯೊ ಅಯಿನವು.
  • ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರಿಯರ CIS ಬೆಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಡಾ. ಯು.ಬಿ. ಪವನಜ ಬರ್ಪೆರ್.
  • ಈ ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರುಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರುನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸಹಿ ಮಲ್ಪುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. --Kishorekumarrai (talk) 07:52, 13 April 2016 (UTC)
  2. --Bharathesha Alasandemajalu 13:02, 13 April 2016 (UTC)
  3. ----Vishwanatha Badikana (talk) 13:04, 16 April 2016 (UTC)

ಚಾವಡಿ ಕೂಟೊದ ನಡಾವಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪಿರವೂಡ್ ನಡತಿನಾ ಕುಡ್ಲ ಒಡಿಪು ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಲೇಕನೊಲೆನಾ ಸಂಕ್ಯೇಲೆನ್ ಪಿಜಿರ್ತ್ ತುಯಾರ ಉಂಡು.
  • ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಮಗ್‍ರ್ತ್ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು.

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪುನಕ್ಲೆನ ಫೋಟೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]