ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಲ "ಸ್ಟೀವರ್ಟ್" ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.