ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಬಲ "ಸ್ಟೀವರ್ಟ್" ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.