ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ ೨೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಾರೀಕ್ ೨೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ದಾನಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಲೇಕನೊ ಬರೆಪುನೆದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಸ್ ನಡತ್ಂಡ್.
  • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊನ್ ಇನ್‍ಕ್ಯೂಬೆಟರ್‍ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಕೊನರುನ ನಿಲೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಯಿಕ್ಕಾತ್ರೊ ಈ ಲೇಸ್‍ನ್ ದೀಡೊನ್‍ನೆ. ಪರತ್ತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಉಲ್ಲೇಕೊ, ಲಿಂಕ್, ಚಿತ್ರೊ ಸೇರಾವುನ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ನಡತ್ಂಡ್
  • ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೩ ಬೊಕ್ಕ ೧೪ಕ್ ಪಿಲಿಕುಳ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕುಡ್ಲ್‌ಡ್ ನಡಪುನ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪದಿಮೂಜನೆದ ಒರ್ಸಾಚರಣೆಡ್ ಸೇರುನ ಬಗೆಟ್ ಸಭೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರ್‍ನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]