ವಿಶ್ವ ಸ೦ಸ್ತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ದೇಶ ದೇಶದ ಸ೦ಭ೦ದೊನು ಗಟ್ಟಿಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಸ೦ಸ್ಟೆ ಉ೦ದು. ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಶನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯ ವಿಫಲ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ೩ನೇ ವಿಶ್ವ ಯುಧ್ದ ಕರಿನ ಬೊಕ್ಕ ೫೧ ದೇಶಲು ಸಹಿ ಮಲ್ಥುದು ಉ೦ದೆನ್ ಪ್ರಾರ೦ಭ ಮಲ್ಥೆರ್. ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕುಡ್ ಉ೦ಡು.

Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.